svasdssvasds

คู่ค้าธุรกิจ ผนึกซีพีเอฟ ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน รับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 พ.ย. 2564 เวลา 10:33 น. 103

ซีพีเอฟ ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานอาหาร เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานและแนวปฏิบัติสู่ระดับสากล ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เผยว่า  คู่ค้าธุรกิจ เป็นหัวใจที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟ  ในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยสนับสนุนให้ซีพีเอฟสามารถดำเนินงานส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

คู่ค้าธุรกิจ ผนึกซีพีเอฟ ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน รับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อม

 

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการปรับตัวรับภาวะวิกฤติได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรม Capacity Building For Partnership Conference  ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเอฟ มาจากห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการบุกรุกหรือตัดไม้ทำลายป่า

 

           

คู่ค้าธุรกิจ ผนึกซีพีเอฟ ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน รับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อม

 

สำหรับในปีนี้ ซีพีเอฟได้เดินหน้าแบ่งปันและทำความเข้าใจในกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่  CPF 2030 Sustainability in Action” รวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัท การได้มาซึ่งการยอมรับ ไว้วางใจจากสังคมและลูกค้า

 

ด้านนายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ (Flexibles) บริษัท ที.เอ.เค. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ผู้จัดหาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้กับซีพีเอฟมานานกว่า 10 ปี  กล่าวว่า ที.เอ.เค. คำนึงถึงการเติบโตธุรกิจในระยะยาว และสร้างสมดุลสภาพสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมสนับสนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ mono material ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์หลังใช้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อตอบโจทย์ซีพีเอฟที่มีโนยบายใช้บรรจุภัณฑ์อาหารตามแนวทาง Circular Economy มากขึ้น

 

ขณะที่นางสาวอัจฉรา งานทวี  Domestic sales and Marketing Director  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดกล่าวว่า  กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นคู่ค้ากับซีพีเอฟมายาวนานกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจเติบโตด้วยหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบวัตถุดิบที่มาจากกระบวนการผลิตยั่งยืนให้กับกระบวนการผลิตอาหารของซีพีเอฟอย่างต่อเนื่อง  โดยดูแลกระบวนการผลิตน้ำตาลที่ได้มาตรฐานการปลูกอ้อยยั่งยืน  ครอบคลุมการปลูกอ้อยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง