เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินผ่านพร้อมเพย์บัตรประชาชนเช็คที่นี่

29 ตุลาคม 2564

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ผู้ประกันตนผ่านพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน จำนวน 5,000-10,000 บาท อีกรอบวันไหนเช็คด่วน

เกาะติดโอนเงินเยียวยา ของ สำนักงานประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด  สำหรับ  9 กิจการ  และ เปิดให้ลงทะเบียนที่ www.sso.go.th  พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน ให้ความช่วยเหลือนายจ้าง และ ผู้ประกันตน ทั้ง 3 มาตรา

 

สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาเสร็จสิ้นตามไทม์ไลน์วันที่ 28 ก.ย.รวมเป็นวงเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 9 หมื่นล้านบาท ให้แก่ นายจ้างกว่า 150,000 ราย ผู้ประกันตน ม.33, 39 และ มาตรา 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน

แม้ สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาแล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์อีกกว่า  200,000 ราย ซึ่งได้รับสิทธิแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจาก ไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน , ชื่อ และ นามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ให้กลุ่มตกหล่น และ กลุ่มทบทวนสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิถึงวันที่ 31 ต.ค. และ สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 โดยทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา คือ มาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ทุกๆสัปดาห์

โอนเงินเยียวยาวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.

 

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่าง 5,000-10,000 บาท    จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

 

29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

 

 

 

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40  โอนเงินผ่านพร้อมเพย์บัตรประชาชนเช็คที่นี่

สำหรับ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม แยกเป็น กลุ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดย 13 จังหวัดนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน ได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

 

กลุ่ม 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 1 เดือน  ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม