ยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 โหลดแบบฟอร์ม www.sso.go.th เช็คที่นี่

28 ตุลาคม 2564

ยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 โหลดแบบฟอร์มออนไลน์ www.sso.go.th รีบด่วนใกล้หมดเขต 31 ต.ค. นี้ เช็คเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดโอนเงินเยียวยา ของ สำนักงานประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด  สำหรับ  9 กิจการ โดยเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.sso.go.th  พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง และ ผู้ประกันตน ทั้ง 3 มาตรา

 

เพราะก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์สิ้นสุด วันที่ 28 ก.ย.รวมเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 9 หมื่นล้านบาท ให้แก่ นายจ้างกว่า 150,000 ราย ผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน

 

แม้สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาแล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์อีกกว่า  200,000 ราย ซึ่งได้รับสิทธิแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจาก ไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน , ชื่อ และ นามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชน

 

อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้จนกว่าจะได้รับ ทุกวันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ)   จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 ขอให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง

 

ก่อนหน้านี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาโควิด จากรัฐกว่า 2 แสนคน สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564

 

สาเหตุที่กลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เช่น มาตรา 33 นายจ้าง แจ้งประเภทกิจการผิด หรือไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา มาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม หรือมีการลงข้อมูลผิด เป็นต้น

ขั้นตอนโหลดแบบฟอร์ม ประกันสังคมมาตรา 39

 

1.โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ  ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

 

2.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เบอร์โทรที่ติดต่อได้

 

 3.แนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

 

4.ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ หรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564).

 

 

ยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39  โหลดแบบฟอร์ม www.sso.go.th เช็คที่นี่

 

ยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39  โหลดแบบฟอร์ม www.sso.go.th เช็คที่นี่

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม