จับตา โควิดสมุทรสาครวันนี้ เกินร้อย พบติดเชื้อเพิ่ม 112 ราย

29 ต.ค. 2564 | 01:30 น.

ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ 29 ต.ค. พบผู้ป่วยขยับเกินหลักร้อยราย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 112 ราย เกินครึ่งพบในสถานประกอบการ 42 ราย ขณะที่ตรวจพบในโรงพยาบาล 70 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

29 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยศูนย์ COVID-19 สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564

มีรายงานพบ ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 112 ราย ในจังหวัด 94 ราย นอกจังหวัด 18 ราย ประกอบด้วย คนไทย 103 ราย ต่างชาติ 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 92,754 ราย

สำหรับรายงานการติดเชื้อโควิดรายใหม่ วันนี้พบการติดเชื้อเพิ่มในส่วนของสถานประกอบการ โรงงาน จำนวน 42 ราย เป็นคนไทย 41 ราย และต่างชาติอีก 1 ราย ขณะที่ตรวจพบในโรงพยาบาล ในจังหวัด 52 ราย และนอกจังหวัดอีก 18 ราย 

การดูแลรักษา อยู่ระหว่างการรักษา 1,040 ราย รักษาหายป่วยและจำหน่ายแล้ว 90,570 รายน่ายินดีวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยยอดเสียชีวิตสะสมรวม 1,144 ราย


 

สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาพรวมของจังหวัด ระบุว่า วันนี้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม จำนวน 9,582 โดส ได้รับวัคซีนแล้ว 1,320,246 โดส ประกอบด้วย

วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 3,326 โดส สะสมแล้ว 720,014 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 5,595 โดส สะสมแล้ว 533,613 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 661 โดส สะสมแล้ว 66,619 โดส 

 

จับตา โควิดสมุทรสาครวันนี้ เกินร้อย พบติดเชื้อเพิ่ม 112 ราย