สระบุรี เปิดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ให้คนไทย-ต่างชาติ 9,000 คน เช็คเลย

29 ตุลาคม 2564

เริ่มวันนี้ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี อบจ.สระบุรี เปิดวอล์คอิน Walk In ให้บริการคนไทย-ต่างชาติ 3 วัน 9,000 คน รีบเลย

29 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (อบจ.สระบุรี) เดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศเปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" 3 วัน รวม 9,000 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

เงื่อนไข-คุณสมบัติ

  1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย / คนต่างด้าว ผู้มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ Passport อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน และมีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดสระบุรี

 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

  • บัตรประจำตัวประชาชน (แบบสมาร์ทการ์ด)
  • บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ Passport 

วัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน 

  • วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เริ่มแจกบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 จำนวน 3,000 คน 
  • วันนี้ 31 ตุลาคม 2564 เริ่มแจกบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 จำนวน 3,000 คน 
  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เริ่มแจกบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 จำนวน 3,000 คน 

 สถานที่ : โดมกองช่าง อบจ.สระบุรี

 

สระบุรี เปิดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ให้คนไทย-ต่างชาติ 9,000 คน เช็คเลย