เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 ชลบุรี ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

27 ตุลาคม 2564

เปิดประเทศ 1 พ.ย. 2564 ชลบุรี ยกเลิกเคอร์ฟิวเฉพาะบางพื้นที่ใน 5 อำเภอ รองรับนักท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างสรุปให้ไว้ที่นี่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ประกาศเป็นทางการพื้นที่ 17 จังหวัดนำร่อง เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้ พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิวในบางพื้นที่รับแผนการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 นี้ด้วย

สำหรับประกาศ 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวตามประกาศช่วงค่ำของวันที่ 21 ต.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่ง ศบค.ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำหนดบัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กระบี่
 3. ชลบุรี เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง และ อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่
 4. เชียงใหม่ เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ (ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง)
 5. ตราด เฉพาะ อ.เกาะช้าง
 6. บุรีรัมย์ เฉพาะ อ.เมืองบุรีรัมย์
 7. ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก
 8. พังงา
 9. เพชรบุรี เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ
 10. ภูเก็ต
 11. ระนอง เฉพาะเกาะพยาม

12.ระยอง เฉพาะเกาะเสม็ด

13.เลย เฉพาะอำเภอเชียงคาน

14.สมุทรปราการ เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

15.สุราษฎร์ธานี เฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

16.หนองคาย เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อ.สังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ

17.อุดรธานี เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี บ้านดุง กุมภวาปี นายูง หนองหาน และประจักษ์ศิลปาคม

พร้อมกันนี้ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 36 มีเนื้อหาสรุปว่า การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือโควิดฟรีเซตติ้ง

พร้อมทั้งให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. 2564 และห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 ชลบุรี ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ที่ไหนบ้าง เช็คเลย