นนท์พร้อม ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ เช็คที่นี่

27 ต.ค. 2564 เวลา 6:40 น. 917

นนท์พร้อม ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ นักเรียน/ นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี เช็คที่นี่

26 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกที่ Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 18 ส.ค. 64 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

นนท์พร้อม แจ้งเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 (AstraZenaca) ที่ Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 18 ส.ค. 64

ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากวันที่ 10 พ.ย. 54 ไปเป็นวันที่ 2 พ.ย. 64

นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า นนท์ student vol.II เปิดให้ตรวจสอบ พร้อมยืนยันนัดฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี โดยเข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 ที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontstudentvol2/

ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 ต.ต. 64 ก่อนเวลา 17.00 น. ณ สถานที่ฉีดวัคซีน Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย หากไม่นำบัตรประชาชนมาด้วย จะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

 

นนท์พร้อม ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ เช็คที่นี่

นนท์พร้อม ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ เช็คที่นี่

ขณะที่รายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 18.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยยอดการฉีดวัคซีนโควิดว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม จำนวน 5,399 โดส รวมฉีดวัคซีนสะสม 1,787,763 โดส

คิดเป็นสัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนจากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%) ประกอบด้วย เข็มที่ 1 ฉีดวัคซีนสะสม จำนวน  981,790 คน คิดเป็น 61.01% เข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนสะสม 753,092 คน คิดเป็น 46.80%

ทั้งนี้ สำหรับกรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

นนท์พร้อม ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ เช็คที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง