svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัด เริ่มวันไหน จังหวัดอะไรบ้าง เช็คเลย

23 ตุลาคม 2564

เช็คประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด เริ่มวันไหน มีจังหวัดอะไรบ้าง สรุปรายละเอียดไว้ให้ที่นี่แล้ว

จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) หรือ ศบค. ซึ่งประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 21 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด (บางจังหวัดยกเลิกบางพื้นที่) ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกาของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดรับกับมาตรการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ประกอบด้วย

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดชลบุรี 
 • เฉพาะอำเภอบางละมุง
 • เมืองพัทยา
 • อำเภอศรีราชา
 • อำเภอเกาะสีชัง
 • อำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่

4.จังหวัดเชียงใหม่ 

 • อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • อำเภอดอยเต่า
 • อำเภอแม่ริม
 • อำเภอแม่แตง

5.จังหวัดตราด 

 • เฉพาะอำเภอเกาะช้าง

6.จังหวัดบุรีรัมย์

 •  เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์

7.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 • เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก

8.จังหวัดพังงา

9.จังหวัดเพชรบุรี 

 • เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ

10.จังหวัดภูเก็ต

11.จังหวัดระนอง 

 • เฉพาะเกาะพยาม

12.จังหวัดระยอง 

 • เฉพาะเกาะเสม็ด

13.จังหวัดเลย 

 • เฉพาะอำเภอเชียงคาน

14.จังหวัดสมุทรปราการ 

 • เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

15.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 • เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า

16.จังหวัดหนองคาย 

 • เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย
 • อำเภอสังคม
 • อำเภอศรีเชียงใหม่
 • อำเภอท่าบ่อ

17.จังหวัดอุดรธานี 

 • เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี
 • อำเภอบ้านดุง
 • อำเภอกุมภวาปี
 • อำเภอนายูง
 • อำเภอหนองหาน
 • อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

พร้อมทั้งยังได้มีประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 36) โดยข้อ 3 เป็นการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ระบุว่า

ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้ 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกาของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564