คพ.ย้ำผลตรวจวัดถูกต้อง คือหัวใจสำคัญ การรายงานค่าคุณภาพอากาศ

23 ต.ค. 2564 เวลา 3:30 น. 13

คพ. เน้นย้ำความถูกต้องของผลการตรวจวัด คือ หัวใจสำคัญของการรายงานค่าคุณภาพอากาศ หลัง มีการจัดอันดับคุณภาพอากาศของเมืองไทย จังหวัดเชียงใหม่ PM2.5 สูงสุดของประเทศ ระดับสีแดง อันตรายต่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

จากกรณีข่าวที่ได้นำเสนอข้อมูลของ IQAir จัดอันดับคุณภาพอากาศของเมืองไทยแบบเรียลไทม์ โดยอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ PM2.5 สูงสุดของประเทศ และอยู่ในระดับสีแดง เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  เจ้าหน้าที่ คพ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุดตรวจวัดดังกล่าวแล้ว และได้พบเจ้าของอุปกรณ์ตรวจวัด PM2.5 แบบ sensor ที่รายงานค่าใน IQAir ข้างต้น พบว่า เครื่องมือชำรุด และไม่มีการดูแลบำรุงรักษามาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี แต่ยังคงมีการส่งข้อมูลเชื่อมโยงแบบออนไลน์กับ IQAir และรายงานข้อมูลต่อเนื่องมาโดยตลอด ขณะตรวจสอบได้ทำการตรวจวัดค่า PM2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบอัตโนมัติตามวิธีมาตรฐาน วัดค่าได้ 9.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนเครื่องวัดดังกล่าว วัดค่าได้ 1,358 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำและเจ้าของเครื่องปิดการใช้งานแล้ว

คพ.ย้ำผลตรวจวัดถูกต้อง คือหัวใจสำคัญ การรายงานค่าคุณภาพอากาศ

คพ. ขอเน้นย้ำหัวใจสำคัญของการรายงานค่าคุณภาพอากาศเชิงตัวเลข คือ ความถูกต้องของผลการตรวจวัด ซึ่งการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะเครื่องตรวจวัดแบบเซ็นเซอร์หรือแบบพกพา จะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อแนะนำของผู้ผลิต

 

คพ.ย้ำผลตรวจวัดถูกต้อง คือหัวใจสำคัญ การรายงานค่าคุณภาพอากาศ

เช่น การทำความสะอาดส่วนต่างๆของเครื่อง รวมถึงควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นตัวแทนคุณภาพอากาศ หากสภาพเครื่องมือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อแนะนำ ควรหยุดการรายงานค่าทันที เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และป้องกันความคลาดเคลื่อนของการประเมินสถานการณ์ฝุ่นในภาพรวม นายอรรถพล กล่าว

คพ.ย้ำผลตรวจวัดถูกต้อง คือหัวใจสำคัญ การรายงานค่าคุณภาพอากาศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง