ครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี

19 ต.ค. 2564 เวลา 8:45 น. 56

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี จากเดิมอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.23 ต่อปีจนถึงสิ้นปี 2565

19 ตุลาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบการขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี โดยลดจากเดิมอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี จนถึงสิ้นปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงินและส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างเต็มที่

 

สำหรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินแล้วว่า ยังมีเงินเพียงพอสำหรับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 (FIDF 1)

 

และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยที่ 2 พ.ศ.2545 (FIDF 3) และการชำระคืนหนี้ต้นเงิน FIDF 1 และ FIDF 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2574 เช่นเดิม

แท็กที่เกี่ยวข้อง