”คมนาคม” เปิดแผนลงทุนปี 65 เข็น 8 บิ๊กโปรเจคต์ 2.6 แสนล้าน

15 ต.ค. 2564 เวลา 11:00 น. 1.4k

“คมนาคม” เดินหน้าฉีดงบปี 65 วงเงิน 2.6 แสนล้าน ลุยประมูล 8 เมกะโปรเจคต์ เร่งพัฒนาระบบถนน ดึงกฎหมายบังคับใช้ทั่วประเทศ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า สำหรับการแถลงนโยบายปี 2565   กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมระหว่างรูปแบบการขนส่ง  รวมทั้งการกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และราคาสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสานต่อนโยบายเดิมจากปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเติมปี 2565

ขณะเดียวกันนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงคมนาคมสำหรับปี 2565 การพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน จำนวน 22 นโยบาย อาทิ พัฒนาระบบถนน เชื่อมโยงโครงข่ายให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างยั่งยืน การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่ และบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ การแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟอย่างยั่งยืน งานจัดระเบียบการรุกล้ำลำน้ำในแม่น้ำและชายฝั่ง และการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ เป็นต้น

สำหรับแผนลงทุนและโครงการสำคัญในปี 2565 กระทรวงคมนาคมจะมุ่งเน้น ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายถนนมอเตอร์เวย์และทางพิเศษเส้นทางใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนการเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองหลักโดยรอบไปยังภูมิภาคต่างๆ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.มอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 2.มอเตอร์เวย์ M9 วงแหวนตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง 3.มอเตอร์เวย์ M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน 4.โครงข่ายเชื่อมต่อ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทล. 32 5.มอเตอร์เวย์ M7 ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ 6.มอเตอร์เวย์ M8 สายนครปฐม-ปากท่อ 7.ทางพิเศษ ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 และ N2 และ 8.ทางพิเศษ ส่วนต่อขยายสายฉลองรัช ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบที่ 3 รวมระยะทาง 203.68 กม. วงเงินลงทุน 261,854 ล้านบาท 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง