เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล รุก EV ตอบโจทย์คู่ค้าเร่งพัฒนาโซลูชันแห่งอนาคต

13 ต.ค. 2564 เวลา 8:36 น. 206

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าโซลูชันแห่งอนาคต รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์คู่ค้า เร่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ในงาน ASEW Virtual Edition

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเน้นการให้บริการและโซลูชันที่ครบวงจรตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างชัดเจนผ่านการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียวเพื่อรองรับการให้บริการ สินค้า พร้อมโซลูชันครบวงจรให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งการมองหาสินค้าและบริการเพื่ออนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและพลังงานสีเขียว โดยดำเนินงานตามนโยบายของ เอสซีจี ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ซึ่งงตั้งเป้าสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มีบริการ EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ที่ให้บริการแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด Smart Clean Mobility ที่จะช่วยให้พันธมิตรดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลในราคาที่เหมาะสม โดยแพลตฟอร์มจะครอบคลุมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่เป็นสำคัญ 
2.การส่งมอบโซลูชันที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ การบริการบำรุงรักษาและอะไหล่ การบริการด้านสถานีชาร์จ การบริการปฏิบัติการด้านลอจิสติกส์และการพัฒนาแพลตฟอร์มไอที 
และ3.การส่งมอบโซลูชันด้านการเงินที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การบริการเช่า แพ็คเกจการขาย การบริการขนส่งสำหรับสินค้าหรือพนักงาน พร้อมประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ประเภท 1 และประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

อบิจิต ดัดต้า
นายอบิจิต กล่าวต่อไปอีกว่า บริษัทจะเร่งผลักดันการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้โดยมอบโซลูชันที่สมบูรณ์และในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมบริการที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และยังแสวงมองหาแนวทางและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องการใช้พลังงานสีเขียว 
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้เข้าร่วมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 (ASEW) - Virtual Edition งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน และ iEVTech 2021 การจัดประชุมนานาชาติเฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคธุรกิจแลอุตสาหกรรม จะได้พบกับความก้าวหน้าของโซลูชันด้านพลังงานจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประการณ์และความรู้ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานและนำไปตอบโจทย์การทำธุรกิจในอนาคต

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เพื่อตอบสนองแนวโน้มการใช้พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy Trend) และให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถปรับตัวเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสู่การตอบโจทย์ด้านพลังงานสีเขียว อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 (ASEW) - Virtual Edition มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีปั้มวาล์ว ครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

สรรชาย นุ่มบุญนำ
สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม โดยประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงการประชุมสัมมนาออนไลน์ Virtual Conference จากองค์กรชั้นนำหลากหลายประเทศทั่วโลก ที่มาร่วมนำเสนอและเสวนาในประเด็นต่างๆ ในหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ iEVTech 2021 การจัดประชุมนานาชาติเฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
การเปิด Virtual Marketplace เพื่อเป็นพื้นที่พบปะซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบไทยได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก รวมถึงการบริการนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Match) โปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเจรจาธุรกิจ สามารถเข้าร่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
“อินฟอร์มาฯ คาดหวังให้การจัดงาน ASEW Virtual Edition ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ผ่านการออกกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการ สำหรับผู้ประกอบการไทยการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น” 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง