5 ธันวาคม “วันดินโลก” ปี 2564 "พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

11 ต.ค. 2564 เวลา 14:52 น. 196

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงาน "วันดินโลก” ปี 2564 ยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 วันที่ 2-5 ธ.ค.นี้ ธีม “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 ตุลาคม  2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการ "วันดินโลก" ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด  เผยว่า ในงานที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการจัดงานและงบประมาณสำหรับการจัดงาน “วันดินโลก”  ปี 2564

 

โครงสร้างงาน "วันดินโลก" ประจำปี 2564

 

โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาวิธีการจัดงานและแผนการจัดกิจกรรม การกำหนดร่างขอบเขตของการจัดงาน "วันดินโลก" ปี 2564 และ (ร่าง) แผนการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 และประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีคุณภาพ

 

ทั้งนี้งาน "วันดินโลก” ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด จะมีรูปแบบการจัดงานทั้งแบบ On Site และ ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แท็กที่เกี่ยวข้อง