svasdssvasds

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย

06 ต.ค. 2564 เวลา 7:20 น. 709

" ซีเมนส์ โมบิลิตี้ " บริษัทข้ามชาติ ตั้งเป้าผู้นำด้านขนส่งมวลชนระดับโลก Moving Beyond ในปี 2568 ดึงนวัตกรรม “ดิจิทัล ซีเมนส์ โมบิลิตี้” ยกระดับระบบขนส่งทางรางไทยเทียบชั้นโลก รับไทยศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน

มร.โธมัสค์ มาซัวร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า “ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ได้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการเดินทางของคนไทยให้ง่ายและสะดวกขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตคนในเมือง ลดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมระบบขนส่งที่รองรับการเดินทางหลายประเภทและการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งระบบรางของประเทศไทยให้ครอบคลุม 

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย

โดยซีเมนส์ โมบิลิตี้ ยังได้ส่งมอบสุดยอดเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่งระบบรางและระบบควบคุมระดับสูง ควบคู่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโนบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เพื่อสร้างระบบขนส่งที่มีความยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และสะดวกสบาย

 

ที่ผ่านมา “ซีเมนส์ โมบิลิตี้” มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ด้านระบบรางในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ผ่านโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก โดยการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งในประเทศที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการนำสุดยอดเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่งระบบรางและระบบควบคุมระดับสูงที่หลายเมืองชั้นนำในโลกใช้ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟ VDE 8 ในประเทศเยอรมัน ที่ช่วยลดอัตราการเดินทางจากเบอร์ลินถึงมิวนิค จาก 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง 


 

รถไฟฟ้า Velaro RUS ในประเทศรัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพอากาศที่รุนแรงของรัสเซีย พร้อมวิ่งระหว่างเมืองเซนส์ปีเตอร์เบิร์กถึงมอสโคระยะทาง 650 กิโลเมตรด้วยเวลาเดินทางเพียง 3.5 ชั่วโมง หรือแม้กระทั่งรถไฟ Desiro City ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 115 ขบวน เป็นจำนวนตู้ทั้งหมด 1,140 ตู้ ฯลฯ เพื่อยกระดับการเดินทางและพัฒนาขับเคลื่อนให้ทุกการเดินทางของคนไทยง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโนบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)  

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย

โดย ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบรางในประเทศไทยในหลากหลายโครงการ อาทิ

 

1.      รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ถือเป็นหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จของซีเมนส์ โมบิลิตี้ ในฐานะที่เป็นการขนส่งแบบครบวงจรแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย โดยซีเมนส์ โมบิลิตี้ ได้ปรับปรุงระบบของ BTS ให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบรางอัตโนมัติ ตั้งแต่การเปิดให้ใช้บริการครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสถานีทั้งหมด 59 สถานี รวม 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิท ให้บริการจากเคหะสมุทรปราการ ถึงคูคต และสายสีลม

 

2.      MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ที่ช่วยเชื่อมต่อการคมนาคมช่วยทำให้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรวมสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายทั้งหมดจะมี 38 สถานี ประกอบไปด้วยช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ ช่วงหัวลำโพง - บางแค ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางวิ่งผสมทั้งใต้ดินและยกระดับ

 

3.  ทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย

4. โครงการรถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ทางซีเมนส์ โมบิลิตี้ ได้เข้ามาดูแลงานออกแบบและติดตั้ง ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระยะทาง 187 กิโลเมตร 26 สถานีโดยใครงการนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายโครงข่ายสายทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วภาคอีสาน

 

5.        ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ซึ่งจะพร้อมใช้บริการในปี 2565 นี้ ถือเป็นรถไฟฟ้ารางเบาล้อยางไร้คนขับคันแรกของประเทศไทยที่ผลิตโดยซีเมนส์ โมบิลิตี้ ที่นำมาวิ่งใต้อุโมงค์เพื่อเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดิมกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรืออาคารแซทเทิลไลท์ 1 (แซทเทิลไลท์ วัน)

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาที่ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาโดยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี 2556 จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ Dual Education Program ในการยกระดับและพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาในหลากหลายวิทยาลัยและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับตำแหน่งงานในอนาคต ตลอดจนยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับรถไฟและระบบขนส่งทางราง โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ นอกจากนี้ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ยังได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีเพื่อยกระดับการขนส่งทางรางของประเทศไทยอีกด้วย

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย

“ทั้งนี้ ซีเมนส์ โมบิลิตี้  เป็น ผู้นำธุรกิจระบบคมนาคมด้านการขนส่งมวลขนและขนส่งระบบรางของโลกสัญชาติเยอรมัน มีผลิตภัณฑ์และบริการ ประกอบไปด้วย โครงสร้างการขนส่งระบบราง (Rail Infrastructure)  โซลูชันระบบรถไฟแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ตู้รถไฟ (Rolling Stock) ระบบการจัดการจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Traffic Systems) โซลูชันการขนส่งแบบไร้รอยต่อ (Intermodal Solutions)  และการซ่อมบำรุงระบบราง (Customer Services) 

 

" ในปี 2564 เป็นต้นไป ซีเมนส์ โมบิลิตี้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรถไฟ และระบบรางให้อัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบ “ดิจิทัล ซีเมนส์ โมบิลิตี้”  ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีนโยบายด้านการบริหารงานและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้ได้มากที่สุดและมุ่งหวังให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์แห่งอนาคต Moving Beyond หรือการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสอดรับกับโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่”  

ยกระดับ "ขนส่งทางราง" เทียบชั้นโลก "ซีเมนส์ โมบิลิตี้" ชูนวัตกรรมเข็นไทย
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด