เช็คเลยถนนเส้นไหน  รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร 3รถไฟฟ้า

26 ก.ย. 2564 เวลา 4:09 น. 896

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงถนน หลายสำคัญ ทั้งชั่วคราว-ถาวร เร่งก่อสร้าง3รถไฟฟ้า สายสีเหลือง-สายสีส้มตะวันออก-สายสีชมพู แจงอาจมีปัญหารถติด ทางออกก่อนออกจากบ้านเช็คก่อนเลี่ยงเส้นทางจราจร

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน(รฟม. )แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง และ ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) เพื่อเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้า3เส้นทาง ประกอบด้วยสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรงสายสีส้มตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี(สุวิทวงส์) และสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ที่มีความก้าวหน้างานโยธาไปมาก 70-กว่า80%  คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการสายสีเหลือง-ชมพู ปี2565ไป และสายสีส้มปี2567  

 สายสีเหลืองเริ่ม28ก.ย.

สำหรับเส้นทางที่มีการแจ้งปิดเบี่ยงจราจร ฯ  ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง  บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งขาออกในวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

 รฟม.แจ้งว่า บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก บริเวณถัดจากอาคารจอด    แล้วจร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) 

ในวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก บริเวณแยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึงเชิงสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินการลำเลียงชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) เข้าสู่พื้นที่ประกอบชิ้นงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

1. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณถัดจากอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)  โดยผู้ใช้ทางบนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

2. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึง     เชิงสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งขาออก ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยใช้เส้นทางทดแทน ดังนี้

- ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก ให้เลี้ยวขวา ที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว และตรงไปกลับรถ  บนอุโมงค์ลอดทางแยกสุทธิสาร และใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว เพื่อมุ่งหน้ารัชโยธิน ทดแทน

- ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า ให้เลี้ยวซ้าย ที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว และตรงไปกลับรถ   บนอุโมงค์ลอดทางแยกสุทธิสาร และใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว เพื่อมุ่งหน้ารัชโยธิน ทดแทน

- ผู้ใช้เส้นทางบนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก ไม่สามารถใช้เส้นทางพื้นราบในบริเวณดังกล่าวได้  ให้ใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว เพื่อมุ่งหน้ารัชโยธิน ทดแทน

เช็คเลยถนนเส้นไหน  รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร 3รถไฟฟ้า

การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง                เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

โดยทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

สายสีส้มระวังจราจรคับคั่งถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า

ขณะสายสีส้ม รฟม. แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 38 – 40 เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพก่อนคืนผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

สายสีชมพู ปิดเบี่ยงถนนแจ้งวัฒนะ

 อีกเส้นทางสำคัญ รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 29 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 วันที่ 26 - 30 กันยายน 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam)  สำหรับสายทางโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง จราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 29 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 เพื่อดำเนินงาน

ติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับสายทางโครงการฯ ในวันที่ 26 - 30 กันยายน 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 ให้ขึ้นสะพานและกลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามคลองประปา และกลับรถบริเวณไอทีเอ็มเอกซ์ ใช้ช่องจราจรทางซ้าย

ย้อนเข้าซอย ทดแทน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจ ส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงานจะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยทางโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว  โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)  และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

เช็คเลยถนนเส้นไหน  รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร 3รถไฟฟ้า เช็คเลยถนนเส้นไหน  รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร 3รถไฟฟ้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง