svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลายล็อกดาวน์ รฟท.ปรับเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

21 กันยายน 2564

รฟท. เปิดเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน รับประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด หลังภาครัฐคลายล็อกดาวน์ เริ่ม 23 ก.ย.64 เป็นต้นไป

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รฟท. ได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถไฟเพิ่ม จำนวน 18 ขบวน พร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนคลายล็อกดาวน์ และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็วในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนเวลา สถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ และขบวนรถจะไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด โดยเริ่มเปิดให้บริการเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

 

สำหรับการเปิดเดินรถไฟ 18 ขบวน ประกอบด้วย
สายเหนือ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 4 ขบวน    
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10  กรุงเทพ - เชียงใหม่ – กรุงเทพ

คลายล็อกดาวน์ รฟท.ปรับเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน  เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย
สายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 8 ขบวน    
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32  กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84    กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 85/86    กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

คลายล็อกดาวน์ รฟท.ปรับเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน  เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
 - ขบวนรถเร็วที่ 139/140   กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24   กรุงเทพ - อุบลราชธานี – กรุงเทพ
 - ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 71/72  กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

 

คลายล็อกดาวน์ รฟท.ปรับเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน  เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 2 ขบวน 
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ ปรับเป็น กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ 

คลายล็อกดาวน์ รฟท.ปรับเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน  เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

ที่ผ่านมา รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม 8 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 2 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน  สายใต้ 2 ขบวน และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม 20 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 4 ขบวน  สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน  สายใต้ 4 ขบวนสายตะวันออก 4 ขบวน  สายแม่กลอง 4 ขบวน  พร้อมทั้ง ยังคงเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นแก่ประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสตามปกติอีกด้วย

คลายล็อกดาวน์ รฟท.ปรับเดินรถไฟเพิ่ม 18 ขบวน  เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย
 

อย่างไรก็ตามในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด