ล้วงตับ “เสือนอนกิน” จี้ยกเลิกขายสติ๊กเกอร์ น้ำมันเขียว เรือประมง

18 ก.ย. 2564 เวลา 6:14 น. 602

คคก.นโยบายประมง แฉเบื้องลึก ทำไม สมาคมประมง ขวาง กรมสรรพสามิต ติดระบบ AIS เรือประมงฟรี หวั่นอนาคตชวดรายได้เก็บค่าขายสติ๊กเกอร์น้ำมันเขียว จี้ยกเลิก ซ้ำเติมชาวประมงด้วยกันหรือไม่

“น้ำมันเขียว”   โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุหลักเพื่อจัดระบบการค้าน้ำมันกลางทะเล ซึ่งโดยทั่วไปเรือประมงจะใช้น้ำมันราคาถูกกลางทะเลในการประกอบอาชีพ หากสามารถทำให้ธุรกิจดังกล่าวถูกต้องและช่วยเหลือให้ชาวประมงได้ใช้น้ำมันคุณภาพดีครบจำนวนในราคาถูกต้อง

 

โดยแลกเปลี่ยนกับการที่ชาวประมงช่วยดูแลไม่ให้น้ำมันเถื่อนขึ้นบก สามารถลดงบประมาณในการลาดตระเวนตรวจสอบของภาครัฐลงได้ นอกจากนี้ยังเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม โรงกลั่นสามารถนำกำลังการกลั่นส่วนเกินผลิตน้ำมันดีเซลมาจำหน่ายให้ชาวประมงได้เพิ่มขึ้น

 

ล่าสุด กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือถึงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จะดำเนินการติดตั้งระบบ AIS ให้กับเรือนประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียว เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเรนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานที่ล่าช้า นั้น

 

รศ.ธนพร ศรียากูล

 

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ รศ.ธนพร ศรียากูล กรรมการในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  โดยหลักการระหว่างกรม 2 กรม  กล่าวคือ “กรมประมง”   มีหน้าที่กำกับดูแลการประมง นับตั้งแต่การแก้ไขปัญหาไอยูยูระบบเรือซึ่งจำหน่ายน้ำมันเขียวอยู่กลางทะเล และเรือประมงที่ต้องเติมน้ำมันเขียว เรือทั้งสองประเภทจะต้องติด VMS อยู่แล้ว

ส่วน “กรมสรรพสามิต” ที่มีนโยบายจะนำอุปกรณ์ไปติดเรือประมงเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น เพื่อใช้ในภารกิจเพื่อติดตาม เพื่อติดตั้งน้ำมันเขียวไม่ให้มีการรั่วไหล ทั้งการเก็บเงิน  และน้ำมันเถื่อน ก็เลยจะซื้ออุปกรณ์ AIS จะเหมือนกับ GPS หรือ VMS ซึ่งจะติดให้ฟรี โดยหลักการเป็นหลักการที่ดี เพราะมีการรั่วไหลจริงๆ

 

ส่วนชาวประมงโวย ก็งง มา ก็ไม่รู้จะโวยไปทำไป เพราะประเด็นที่1 ติดให้ฟรี แต่ถ้าจะติง ก็ควรจะติงว่า อย่าเอาภาษีประชาชนมาซื้อระบบ AIS ติดเลย เพราะ VMS ก็ใช้ได้ ทำไมกรมสรรพสามติถึงไม่ใช้ ความจริงการนำระบบนี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเป็นเรื่องดีทั้งนั้น แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า ไม่แน่ใจว่าที่ท่าทีของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยที่ออกมาคัดค้านในเรื่องนี้ เพราะกำลังจะถูกทุบหม้อข้าว เพราะความจริงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขายสติ๊กเกอร์น้ำมันเขียวอยู่ เพราะถ้าเข้าระบบนี้แล้ว ระบบสติ๊กเกอร์น้ำมันเขียวไม่จำเป็นต้องมี

 

รศ.ธนพร กล่าวว่า ที่สมาคมประมง มีพูดถูกอยู่เรื่องเดียวก็คือ รัฐบาลมีเครื่องมือในการติดตามอยู่แล้ว ควรที่จะทำงานร่วมกันและที่สำคัญสมาคมควรจะเลิก ขายสติ๊กเกอร์ ใครจะซื้อน้ำมันเขียวจะต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์ของสมาคมประมง ทำให้สมาคมประมงมีรายได้ปีละหลายล้านบาท ควรจะเลิกเพราะเป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องชาวประมงด้วยกัน

 

ขณะที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถามถึงความชัดเจนจากอธิบดีกรมประมง เมื่อมีการติดระบบ AIS แล้ว จะเลิกระบบ VMS จริงหรือไม่ 

 

หากติดระบบ AIS จะยกเลิกระบบ VMA จริงหรือไม่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง