ทีมกรุ๊ป ปิดบิ๊กดีล 400 ล. ที่ปรึกษาบริหาร สนามบินอู่ตะเภา 6,500 ไร่

17 ก.ย. 2564 เวลา 3:58 น. 123

“ทีมกรุ๊ป”คว้าดีลใหญ่ มูลค่ากว่า 400 ลบ. เซ็นสัญญาหลัก ที่ปรึกษาบริหารโครงการสนามบินอู่ตะเภา 6,500 ไร่ ยกระดับขึ้นเป็น สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3 ของไทย

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหลัก พร้อมทั้ง บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และพันธมิตร ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก รวมมูลค่า 620.56 ล้านบาท 

 

โดยเป็นส่วนงานของบริษัทฯ มูลค่า 415.61 ล้านบาท เพื่อเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3" และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้

สำหรับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ 52 เดือน หรือจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2569   

 

อย่างไรก็ตามหลังจากที่บริษัทฯได้ทำการเซ็นสัญญารับบริหารพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาของ EEC ไปแล้ว บริษัทฯยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลในหลายโครงการ โดยล่าสุด บริษัทมีปริมาณงานในมือ Backlog ประมาณ 3,700 ล้านบาท หากมีการเซ็นสัญญาเพิ่ม เชื่อว่าจะส่งผลให้มี Backlog ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง