เช็กก่อนเดินทางข้ามจังหวัด เปิด 20 เส้นทาง รฟท.ปรับขบวนรถไฟ เริ่ม 15 ก.ย.นี้

14 ก.ย. 2564 เวลา 7:52 น.41

รฟท.ปรับการให้บริการขบวนรถไฟเพิ่ม 20 ขบวน รองรับประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด หลังรัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ เริ่ม 15 ก.ย.นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถไฟเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ (คลายล็อกดาวน์) และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป  หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  

เช็กก่อนเดินทางข้ามจังหวัด เปิด 20 เส้นทาง รฟท.ปรับขบวนรถไฟ เริ่ม 15 ก.ย.นี้

“ขณะเดียวกันการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ”

เช็กก่อนเดินทางข้ามจังหวัด เปิด 20 เส้นทาง รฟท.ปรับขบวนรถไฟ เริ่ม 15 ก.ย.นี้

สำหรับขบวนรถไฟสายเหนือ 4 ขบวน 
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ 
- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

 

 

ขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย


ขบวนรถไฟสายใต้ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ 
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง 

 

 

ขบวนรถไฟสายตะวันออก 4 ขบวน   
- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ 
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

 


ขบวนรถไฟสายแม่กลอง 4 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

 

 


ทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง