เริ่มแล้ว ติดตั้งเสาหลักยางพารา ถนนสาย ตก.3050 จ.ตาก

14 ก.ย. 2564 เวลา 7:14 น.32

ทช.ลุยติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ถนนสายตก.3050 จ.ตาก กว่า 11กม. คาดติดตั้งแล้วเสร็จก.ย.นี้ หนุนสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด ได้ดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050 ถนนเฉลิมเทพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทางรวม 11.665 กิโลเมตร เบื้องต้นกรมมีแผนที่จะติดตั้ง RGP จำนวน 110 ต้น ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 59 ต้น ในส่วนที่เหลืออีก 51 ต้น คาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

เริ่มแล้ว ติดตั้งเสาหลักยางพารา ถนนสาย ตก.3050 จ.ตาก

ทั้งนี้การติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง ป้องกันและลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศมาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง สร้างรายได้โดยตรงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เริ่มแล้ว ติดตั้งเสาหลักยางพารา ถนนสาย ตก.3050 จ.ตาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง