svasdssvasds

ทุ่ม 1.4 พันล้าน ขยายถนนสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา 6 เลน บูมAEC

10 ก.ย. 2564 เวลา 5:12 น. 383

ทล.เดินหน้าขยายถนน 6 ช่องจราจรสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 1.4 พันล้าน รองรับภาคอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว หนุน AEC คาดแล้วเสร็จมิ.ย65

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างสะพานเร่งดำเนินการก่อสร้างขยายถนนบนทางหลวง หมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+600 รวมระยะทาง 13.6 กิโลเมตร งบประมาณ 1,447,433,600 บาท ปัจจุบันการก่อสร้าง คืบหน้ากว่า 55 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2565 ทั้งนี้มีบางช่วงที่ดำเนินการและเปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว

ทุ่ม 1.4 พันล้าน ขยายถนนสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา 6 เลน บูมAEC

สำหรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรแบบ ไป-กลับ กว้างฝั่งละประมาณ 13 เมตร และก่อสร้างทางลอดแบบอุโมงค์ใต้ดิน (UNDERPASS) ขนาด 4 ช่องจราจรไป - กลับ (แยกนิคมพัฒนา) พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 2 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 16 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

ทุ่ม 1.4 พันล้าน ขยายถนนสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา 6 เลน บูมAEC

ทั้งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ ตำบลมาบตาพุด สิ้นสุดที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งบริเวณท่าเรือมาบตาพุด นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 3191 มีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อีกทั้งบนทางหลวง หมายเลข 3375 มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จำนวนมากจึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรมทางหลวงจึงจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อให้การเดินทางไปสู่นิคมอุตสากรรมมาบตาพุดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยก่อสร้างขยายความกว้างของถนนและอุโมงค์ เพื่อยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ข้ามทางหลวงหมายเลข 3375 กับทางหลวงหมายเลข 3191

 

 

 

หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งสินค้าบริเวณทางเข้าสู่ท่าเรือตำบลมาบตาพุด ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวในพี้นที่จังหวัดระยอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการเข้าสู่ AEC

แท็กที่เกี่ยวข้อง