วิ่งฉิว ทช.สร้างถนนเกาะลันตา จ.กระบี่ รับเศรษฐกิจท่องเที่ยวแดนใต้

24 ส.ค. 2564 เวลา 8:15 น. 124

ทช.เดินหน้าสร้างถนนบนเกาะลันตา จ.กระบี่ กว่า 21 กิโลเมตร แล้วเสร็จ รองรับปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอนาคต

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รวมระยะทางประมาณ 21.698 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วโดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 – 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดจอดรถบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง ระบบระบายน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณย่านชุมชน งานเครื่องหมายจราจร งานอำนวยความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสายทาง

วิ่งฉิว ทช.สร้างถนนเกาะลันตา จ.กระบี่ รับเศรษฐกิจท่องเที่ยวแดนใต้

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีจุดเริ่มต้นสายทางบริเวณสามแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานสิริลันตา (กม.ที่ 0+000) และไปสิ้นสุดสายทางที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้ (กม.ที่ 20+498) พร้อมทางเชื่อม (บริเวณ กม.ที่ 10+668)

วิ่งฉิว ทช.สร้างถนนเกาะลันตา จ.กระบี่ รับเศรษฐกิจท่องเที่ยวแดนใต้

ทั้งนี้ถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งด้านทิศตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ แต่เดิมถนนมีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางลาดยางในบางช่วง ขนาด 2 ช่องจราจร มีสภาพคับแคบ ซึ่งถนนดังกล่าวมีการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเกาะลันตาและยกระดับการคมนาคมขนส่งในเกาะลันตาให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวและปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง