​“พาณิชย์”เผยไทยใช้ FTA-GSP ส่งออกครึ่งปี เพิ่ม34%  

18 ส.ค. 2564 เวลา 13:23 น. 25

พาณิชย์ เผยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP ในช่วงครึ่งปี 64 มีมูลค่า 40,244.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 34.34% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 78.07% ของการได้รับสิทธิ์ทั้งหมด เผยอาเซียนนำโด่งใช้สิทธิ์ FTA

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เดือนมิ.ย.2564 มีมูลค่า 8,380.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.61% และยอดรวม 6 เดือนปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 40,244.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 34.34% มีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ 78.07% ของการได้รับสิทธิ์ทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA มูลค่า 38,329.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 34.27% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 79.05% และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ GSP มูลค่า 1,914.84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.63% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์62.61%

​“พาณิชย์”เผยไทยใช้ FTA-GSP ส่งออกครึ่งปี  เพิ่ม34%  

สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ในช่วง 6 เดือน ตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.อาเซียน มูลค่า 13,439.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.จีน มูลค่า 12,734.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.ออสเตรเลีย มูลค่า 4,270.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.ญี่ปุ่น มูลค่า 3,485.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5.อินเดีย มูลค่า 2,336.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรอบ FTA ที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ไทย-เปรู 100% 2.อาเซียน-จีน 96.58% 3.ไทย-ชิลี 86.80% 4.ไทย-ญี่ปุ่น 80.04% และ 5.อาเซียน-เกาหลี 69.43%

​“พาณิชย์”เผยไทยใช้ FTA-GSP ส่งออกครึ่งปี  เพิ่ม34%  

โดยสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ์สูง ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลาย ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และเกษตร เช่น เครื่องปรับอากาศ (อาเซียน) รถยนต์ขนส่งบุคคลที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 1,000-1,500 ลบ.ซม. (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) ผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะม่วง มังคุด (อาเซียน-จีน) ลวดทองแดงอื่น (อาเซียน-อินเดีย) ปลาซาร์ดีนปรุงแต่ง (อาเซียน-ญี่ปุ่น) ยางธรรมชาติ (อาเซียน-เกาหลี) ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโตชนิดซาร์ดา (กระป๋อง) (ไทย-ชิลี) เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (ไทย-เปรู) เป็นต้น


 

​“พาณิชย์”เผยไทยใช้ FTA-GSP ส่งออกครึ่งปี  เพิ่ม34%  

 

ส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ GSP ที่ไทยได้จากสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช และนอร์เวย์ พบว่า ตลาดส่งออกที่ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิ์มากที่สุด คือ สหรัฐฯ มูลค่า 1,705.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น  44.59% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 65.15% รองลงมา คือ สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 132.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10.19% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 40.01% รัสเซียและเครือรัฐเอกราช มูลค่า 68.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10.35% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 71.73% และนอร์เวย์ มูลค่าการ 7.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.84% มีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 59.97% โดยสินค้าส่งออกที่มีการใช้สิทธิ์สูง เช่น ถุงมือยาง น้ำและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ อาหารปรุงแต่ง สับปะรดกระป๋อง ซอส เนื้อปลาแบบฟิลเล สด แช่เย็น แช่แข็ง ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด

แท็กที่เกี่ยวข้อง