กรมวิชาการเกษตร แจ้งข่าวดี จีนเปิดผลสอบ “ล้งไทย” สอบผ่านฉลุย

14 ก.ค. 2564 | 08:15 น.

ข่าวดี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดผลสอบ “ล้งไทย” สอบผ่านฉลุย "มะพร้าว" นำร่องผ่าน พืชแรก ปิดท้าย "ลำไย" จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน  จีน ไฟเขียวส่งออกต่อเนื่อง ยังทึ่งไทยมาตรการปราบปรามสวมสิทธิ์ทุเรียนไทย เฉียบ 

 

 

ตามที่ สำนักงานศุลกากรจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of China Customs: GACC) แจ้งความประสงค์ขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าวของไทยที่ส่งออกไปจีนจำนวน 3 สวน 3 โรงคัดบรรจุ  ต่อ 1 พืชเพื่อสร้างความมั่นใจในการควบคุมดูแลศัตรูพืชในสวนผลไม้และมาตรการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยนั้น มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

พิเชษฐ์   วิริยะพาหะ

 

นายพิเชษฐ์   วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เผยว่า  กรมวิชาการเกษตรได้จัดแผนการตรวจประเมินผลไม้ทั้ง 4 ชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  เกษตรกรเจ้าของสวน  และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ  ปฏิบัติงานจริงให้ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินฝ่ายจีนจำนวน 5 รายได้ตรวจประเมินผ่านระบบ VDO Conference

 

โดยผู้รับการตรวจประเมินฝ่ายไทยเป็นหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช   สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, 2, 5, 6 และ 7  และมีผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง   และผู้แทนจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมอยู่ในการตรวจประเมินดังกล่าวด้วย

 

ตามแผนการตรวจประเมิน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้ตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุมะพร้าวเป็นพืชแรก  โดย เป็นสวนมะพร้าวของเกษตรกร จ. ราชบุรี 2 สวนและ จ.กำแพงเพชร 1 สวน  โรงคัดบรรจุ จ.ราชบุรีจำนวน 3 โรงคัดบรรจุ  วันที่ 2 กรกฎาคม  2564  ตรวจประเมินสวนมังคุด  จ.จันทบุรีจำนวน 3 สวน  และโรงคัดบรรจุ จ.จันทบุรีจำนวน 3 โรงคัดบรรจุ วันที่ 5 กรกฎาคม  2564 ตรวจประเมินสวนทุเรียน จ.ชุมพรจำนวน 3 สวน และโรงคัดบรรจุ  จ.ชุมพรจำนวน 3 โรงคัดบรรจุ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตรวจประเมินสวนลำไย จ.ลำพูนจำนวน 2 สวน และจ.เชียงใหม่ 1 สวน  โรงคัดบรรจุ จ.ลำพูน 2 โรงคัดบรรจุ และจ.เชียงใหม่ 1 โรงคัดบรรจุ 


 

ตรวจอย่างเข้ม

นายพิเชษฐ์  กล่าวว่า  จากผลการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุพืชทั้ง 4 ชนิดในภาพรวมทั้งหมดเบื้องต้นผ่านการพิจารณาจากฝ่ายจีน แต่อย่างไรก็ตาม จีนได้เน้นย้ำให้ไทยเฝ้าระวัง  ควบคุม  และป้องกันศัตรูพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรและโรงคัดบรรจุอย่างเข้มงวด  เนื่องจากที่ผ่านมาเคยตรวจพบศัตรูพืชในลำไยส่งออกจากไทย 

 

กรมวิชาการเกษตรได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุได้ทราบพร้อมกับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดในตรวจสอบเพิ่มขึ้นต่อไป  รวมทั้งได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปตรวจติดตามแปลงเกษตรกรปีละ 1 ครั้งตามข้อกำหนดของ GAP พร้อมกับให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องศัตรูพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืชในสวน

 

นอกจากนี้ ฝ่านจีนได้เน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในสวนและโรงคัดบรรจุ    ซึ่งฝ่ายจีนให้ความสำคัญตั้งแต่จุดรับวัตถุดิบที่ต้องมีการคัดกรองคนงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้า-ออกโรงงาน  มีการเว้นระยะห่างของพนักงาน รวมถึงมีการฆ่าเชื้อสำหรับวัสดุอุปกรณ์/รถขนย้ายสินค้า/ตู้คอนเทนเนอร์   ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้เฝ้าระวังและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

“โดยรวมแล้วการตรวจประเมินครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีโดยไทยได้รับข้อเสนอแนะของฝ่ายจีนเพื่อนำมาเน้นย้ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้เฝ้าระวังทั้งเรื่องศัตรูพืชและการปนเปื้อนเชื้อไวรัส    โควิด-19 ซึ่งเป็นข้อกังวลของฝ่ายจีนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม   พร้อมกันนี้จีนยังได้ติดตามข่าวการปราบปรามการสวมสิทธิ์ผลไม้จากประเทศอื่นเพื่อส่งออกไปจีนของไทยและชื่นชมการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะการสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งปัจจุบันจีนอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนผลสดจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นโดยขอให้ไทยดำเนินการตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเข้มงวดต่อไป”