ส่อง 2 เส้นทาง ปลุกถนน “นาคาวิถี” เลียบแม่น้ำโขง ลุยท่องเที่ยวแดนอีสาน

23 มีนาคม 2564

ทช.เดินหน้าพัฒนาถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” 2 เส้นทาง ดัน 4 จังหวัดภาคอีสานหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว เล็งของบศึกษาปี 2565 วงเงิน 30 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า โครงการเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี” เป็นเส้นทางเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร (กม.) เบื้องต้นดำเนินการสำรวจออกแบบเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงมุกดาหาร-อุบลราชธานี ระยะทาง 40 กม. เบื้องต้นจะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2565 วงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในระยะ 6 กม.แรก ซึ่งจะทยอยก่อสร้างเป็นตอนๆ หลังจากนั้นจะขอรับจัดสรรงบประมาณอีกครั้งในปีถัดไป  ระยะที่ 2 ช่วงนครพนม-บึงกาฬ  ทั้งนี้ทช.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างระยะที่ 1 ช่วงมุกดาหาร-อุบลราชธานี ระยะทาง 40 กม. ในปี 2565 เป็นต้นไป ส่วนรูปแบบรูปแบบก่อสร้างเป็นถนนขนาด 2 ช่องไป-กลับ มีไหล่ทาง ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รวมทั้งงานติดตั้งไฟส่องสว่าง และป้ายจราจรต่างๆ เพื่อความปลอดภั

 

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เส้นทางถือว่ามีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่างๆ รวมทั้งความสวยงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง