“คูคต-คลองสาน”คึกคัก ใช้บริการ2รถไฟฟ้าแน่น

18 ธ.ค. 2563 | 11:31 น.

“คูคต-คลองสาน-”คึกคัก ใช้บริการ2รถไฟฟ้าคนแน่น หลังเปิดให้บริการ ไปเมื่อวันที่ 16ธันวาคม

 

 

 

เปิดให้บริการหมาดๆใหม่ๆ 2รถไฟฟ้า สายสีทอง (กรุงธนบุรี-คลองสาน)ระยะทาง 1.74 กิโลเมตร  และ สายสีเขียวเหนือ  (หมอชิต-คูคต )  เพิ่มอีก7สถานี  เติมเต็มการเดินทางทั้งระบบสำหรับสายสีเขียว ซึ่งล่าสุด บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รายงานบรรยากาศ  มีประชาชน ทั้งสองฝากฝั่ง ใช้บริการ รถไฟฟ้า2เส้นทางกันอย่างคึกคัก สะท้อนว่า คนฝั่งธนบุรีย่านคลองสานกรุงเทพมหานคร  และชาวคูคต ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานี  ให้ความสนใจเพราะช่วนร่นการเดินทาง เข้าเมืองได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องฝ่าจราจรตัดขัดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอีกต่อไป

 

“คูคต-คลองสาน”คึกคัก ใช้บริการ2รถไฟฟ้าแน่น

เช่นเดียวกัยสายสีทองซึ่งรับส่งผู้โยสารเชื่อมโยงกับสายสีเขียวที่ สถานีกรุงธนบุรี โดยช่วงแรกจะให้บริการฟรี ก่อนจะเก็บอัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย และตั้งเป้าว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการปีแรกเฉลี่ยวันละ 42,260 เที่ยว  อย่างไรก็ตามประเมินว่าเมื่อ รถไฟฟ้าเส้นนี้ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

“คูคต-คลองสาน”คึกคัก ใช้บริการ2รถไฟฟ้าแน่น

สภาพความเป็นอยู่และการคมนาคมย่านที่รถไฟฟ้าพาดผ่านย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้คนทั่วไปสัญจรไปมาได้สะดวก สามารถ เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายหลัก ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจสำคัญได้รวดเร็วขึ้น

“คูคต-คลองสาน”คึกคัก ใช้บริการ2รถไฟฟ้าแน่น