“กัลฟ์” สานต่อ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2

25 พ.ย. 2563 เวลา 10:45 น. 122

“กัลฟ์” สานต่อ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2 เดินหน้าพันธกิจเพื่อสังคม

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “กัลฟ์” (GULF) เปิดเผยว่า จากการตอบรับที่ดีของชุมชน และประชาชนที่มาใช้บริการ กัลฟ์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้สานต่อกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นที่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ทับช้างบน) เขตสะพานสูง กทม.

นอกจากนี้ทางทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) และประชาชนที่สนใจ เพื่อที่ทีม อสส. จะได้นำองค์ความรู้ไปกระจายต่อแก่เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนต่อไป

“ครั้งนี้เป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะออกหน่วยเช่นนี้เดือนละหนึ่งครั้งจนถึงสิ้นปี 63”

“กัลฟ์” สานต่อ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2

รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยคณะฯ มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19)ทำให้การออกหน่วยจะลำบากกว่าในสถานการณ์ปกติ

แต่เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากกัลฟ์ทั้งในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และกัลฟ์ได้มอบเครื่อง High Power Suction ที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำลายได้อีกด้วย ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนความตั้งใจของคณะฯ เพื่อสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน”

นางสาวอรุณีย์ สิงสาหัส ตัวแทน อสส. ชุมชนบ้านทับช้าง กล่าวว่า การที่กัลฟ์ร่วมมือกับทันตแพทย์ จากคณะทันตะ จุฬาฯ จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ช่วยให้คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ได้รับการรักษากับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ อสส.ในชุมชนยังได้รับความรู้ด้านทันตสุขศึกษา เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟัน รักษาฟัน และการสังเกตอาการผิดปกติของสุขภาพฟันเบื้องต้นได้ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนได้ ช่วยให้ทุกคนในชุมชนสามารถดูแลรักษาฟันของตัวเองได้ในระยะยาว

“กัลฟ์” สานต่อ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและซักประวัติ ก่อนเข้าไปยังจุดตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น อีกทั้งมีการจัดที่รับบัตรคิว การจัดที่นั่งรอหน้าห้องตรวจให้มีระยะห่างที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา โดยทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น

แผ่นป้องกันใบหน้า (Face Shield) แว่นป้องกัน หน้ากากอนามัย ชุด PPE และถุงมือยาง ระหว่างปฏิบัติงาน มีฉากกั้น มีการทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟันก่อนและหลังการรักษาทุกครั้ง มีเครื่องดูดละอองฝอย (Extra Oral Suction) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละออง เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด จะมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

และทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ นอกจากนี้จะมีการควบคุมปริมาณคนที่เข้าไปรักษา โดยจะให้คนไข้หนึ่งคนอยู่ในบริเวณที่รักษาไม่เกิน 20 นาที และจะเปิดหน้าต่างเป็นระยะ มีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยเป่าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ (Air Change) พร้อมทั้งเครื่องพลาสมาที่ช่วยฆ่าเชื้อในอากาศและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
            “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ เขตบางนา”

แท็กที่เกี่ยวข้อง