ทช.แจงปี64ยังไม่รับโอนถนนคืนจากอปท.

17 พ.ย. 2563 เวลา 5:27 น. 157

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) แจงปีงบประมาณ 64 ยังไม่ตั้งงบประมาณ รับโอนถนนคืนจากอปท.เหตุ คณะกรรมการกระจายอำนาจ ฯสั่งระงับ

 

 

   แผนรับโอนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ จำนวน6หมื่นกิโลเมตรตั้งวงเงินงบประมาณ 2.4หมื่นล้านบาทนั้น กรมทางหลวงชนบท ชี้แจงว่า  ปัจจุบันคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องการขอโอนคืนภารกิจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และในที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

 

 

                  

 

 

ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ไปทบทวนแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอโอนคืนภารกิจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และให้กรมทางหลวงชนบทระงับการขอรับคืนถนนไว้ก่อน ซึ่งจากมติที่ได้กล่าวมาข้างต้น กรมทางหลวงชนบทจะยังไม่สามารถรับโอนถนนคืนกลับมาได้ ดังนั้นในปี 2564 กรมทางหลวงชนบท จึงมิได้ดำเนินการรับถนนถ่ายโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประมาณ 12,000 กม. และยังไม่ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับ 24,000 ล้านบาทต่อปี แต่อย่างใด

แท็กที่เกี่ยวข้อง