เช็กที่นี่ ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินงวดแรก “ประกันรายได้ข้าว” กลางเดือน พ.ย.นี้

12 พ.ย. 2563 เวลา 9:58 น. 8.0k

“เกษตรกร” เตรียมตัวรับเงินหลัง ธ.ก.ส.พร้อมมากโอนเงินงวดแรก “ประกันรายได้ข้าว” กลางเดือนพ.ย.นี้

วันที่ 12 พ.ย.จากกรณีที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563ไปแล้วมีรายละเอียดดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาเฮ!  จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว 16 พ.ย.นี้

ธ.ก.ส. นัดชาวนาโอนงวดแรก “ประกันรายได้ข้าว” 16 พ.ย.

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด

ปี64 ส่งออกข้าวยังโคม่าคาดทั้งปี 5 ล้านตัน

 

 

 

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้ตันละ 2,911.17 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท
 5.  ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท

 

ความคืบหน้าการโอนเงินรายงวดแรก “สำหรับประกันรายได้ข้าว” นั้น ได้รับการยืนยันจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แล้วว่าพร้อมโอนเงินให้กับเกษตรกรในงวดแรก ในวันที่ 16 พ.ย.นี้  สำหรับงวดแรกทีเกษตรกรได้รับมีทั้งหมดกว่า 8 แสนราย จากทั้งหมดชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.5 ล้านราย วงเงินกว่า 9,000 ล้านบาท จากงบประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท หากเทียบกับปีที่แล้วคาดว่าจะสามารถจ่ายได้เพียงพอ แต่สังเกตว่าราคาจะสลับต่างจากปีที่แล้ว ข้าวเปลือกเจ้า-ข้าวหอมปทุมธานี แต่ปีนี้ราคาจะหนักไปทางข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวที่ชดเชยตันละกว่า 2,000 บาท น่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

การประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

 

เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย

 • เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน

การจ่ายเงิน

 • ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ
 • ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง