“กนอ.” ผนึก “กฟภ.” พัฒนาธุรกิจพลังงานระบบดิจิทัล

09 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 น. 222

“กนอ.” ผนึก “กฟภ.” พัฒนาธุรกิจพลังงานระบบดิจิทัล หนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อยกระดับการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กร ในระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Grid)   ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าได้พัฒนาโปรแกรมพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง (Real Time) 

              ทั้งนี้ เพื่อช่วยคำนวณการแจกจ่ายกระแสไฟ ทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความเสถียร ลดปัญหาไฟดับในช่วงที่มีการใช้ไฟสูง โดยระบบดังกล่าวไม่เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังมุ่งเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานทดแทนอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Energy)

“กนอ.” ผนึก “กฟภ.” พัฒนาธุรกิจพลังงานระบบดิจิทัล

              นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า การดำเนินโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลฯดังกล่าว  ถือเป็นต้นแบบความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) โดย กนอ.มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เป็นระบบด้วยการจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ที่มีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หรือมีการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) มาใช้เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลักสำหรับระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ และอาคารส่วนกลางในนิคมฯ หรือมีการประยุกต์ใช้ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) สำหรับบริหารจัดการผลิต การส่งจ่าย และการใช้ไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบควบคุมอัตโนมัติในการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมจัดการ ตรวจติดตามสถานะของระบบ ควบคุมการทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า กฟภ.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย PEA 4.0 ที่มุ่งเป้าพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีการให้บริการด้วยนโยบาย Digital Utility ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand Energy 4.0 ของประเทศ โดยพร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้รับการบริการด้านพลังงานของ กฟภ.ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกับ กนอ.ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการนำระบบ PEA Digital Platform มาใช้บริหารจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง