CIVIL คว้างานปรับปรุงสนามบินระนอง

25 ส.ค. 2563 เวลา 8:42 น. 494

‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ เดินหน้ารุกงานท่าอากาศยานในภูมิภาค คว้างานก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินระนอง พร้อมงานก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบินสนามบินตรัง รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ มั่นใจความแกร่งทีมงานโยธา เทคโนโลยีนวัตกรรมงานก่อสร้างสมัยใหม่และความพร้อมด้านซัพพลายเชน เข้าสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารโครงการอย่างเต็มที่

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่าหลังจาก CIVIL ได้เริ่มดำเนินงานเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างงานท่าอากาศยานมาตั้งแต่ปี 2536 ได้มีผลงานก่อสร้างและปรับปรุงท่าอากาศยานทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า 22 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นต้น ทำให้ CIVIL มีความเชี่ยวชาญในงานท่าอากาศยานและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทั้งด้านการก่อสร้างทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน งานอาคาร และระบบไฟฟ้าและระบบประปามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการงานท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

 

​ล่าสุด CIVIL มีความภาคภูมิใจได้รับที่ได้รับความไว้วางใจกรมท่าอากาศยาน ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานจังหวัดระนอง มูลค่าโครงการ 91.9 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานจังหวัดตรัง มูลค่าโครงการ 678.4 ล้านบาท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารและความปลอดภัยของอากาศยาน ให้สอดคล้องมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

การดำเนินงานก่อสร้างงานท่าอากาศยานครั้งนี้ CIVIL นำความชำนาญจากประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในการก่อสร้างท่าอากาศยาน และอาศัยจุดแข็งด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีนวัตกรรมงานก่อสร้างสมัยใหม่ และความพร้อมด้านซัพพลายเชน เข้ามาช่วยสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ทั้งในด้านระยะเวลา ต้นทุน คุณภาพงานและความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังไว้

​การทำธุรกิจของ CIVIL มีจุดเริ่มต้นจากการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทงานทาง โดยก่อสร้างถนนให้แก่พี่น้องภาคใต้และท่าอากาศยานในภาคใต้เกินกว่าครึ่งหนึ่งล้วนมี CIVIL เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง เราจึงภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสเข้าไปดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงท่าอากาศยานในภาคใต้ทั้ง 2 แห่ง ตอกย้ำว่า CIVIL มีความองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารจากผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ด้วยผลงานคุณภาพที่ CIVIL การันตี ช่วยยกระดับขีดความสามารถการบริการของท่าอากาศยาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้

ในอนาคต CIVIL ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสในการบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง