เคาะแล้ว!! ครม.ไฟเขียว "ชยธรรม์ พรหมศร" นั่งปลัดคมนาคม คนใหม่

25 ส.ค. 2563 เวลา 8:08 น. 2.1k

ครม.เห็นชอบตั้ง "ชยธรรม์ พรหมศร" ขึ้นแท่นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ หลังปลัดกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันจ่อเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดระยอง วันนี้ (25 ส.ค. 2563) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม แทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ นายชยธรรม์ เหลืออายุราชการอีก 6 ปี หรือจะเกษียณในปี 2569

ที่ผ่านมา นายชยธรรม์ พรหมศร เข้ารับตำแหน่งอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เมื่อปี 2562 จนถึงปัจจุบัน สำหรับประวัตินายชยธรรม์ พรหมศร เกิดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2508 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง จาก The University of Taxas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา. ระดับปริญญาเอก (ปี 2539) ด้วยทุนรัฐบาลไทย ตามความต้องการของกระทรวงคมนาคม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง จาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะเดียวกันเข้ารับราชการที่กรมทางหลวง (ทล.) โดยได้รับมอบหมายให้เริ่มปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา ที่สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ซึ่งระหว่างปฏิบัติงานได้ริเริ่มโครงการวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจสอบอายุการใช้งานของถนน และการซ่อมบำรุง เพื่อให้ถนนมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการวิจัยร่วมกับกรมทางหลวง ของประเทศเดนมาร์ก

 

ทั้งนี้ปี 2548-2551 นายชยธรรม์ เข้ารับราชการที่กรมทางหลวง ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนที่ในปี 2551-2552 จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการก่อสร้างทาง และในปี 2552-2559 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ