ดาว พี่ช่วยน้อง จัดอบรมฟรี ชี้ทางรอดให้ SMEs

18 ส.ค. 2563 เวลา 8:01 น. 145

ดาว พร้อมเป็นพี่เลี้ยง พี่ช่วยน้อง ชี้ทางรอดให้กับ SMEs จัดอบรมฟรี สร้างทางลัด เพิ่มประสิทธิภาพสู่ Industry 4.0” เผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials science) รายใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SMEs ไทย จัดอบรม “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด เพิ่มประสิทธิภาพสู่ Industry 4.0”  โดยเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง เพิ่มความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT  (Internet of Things) เพื่อสร้างทางลัดให้ SMEs ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วและประหยัดยิ่งกว่าเดิม  

 

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” ผสานพลังประชารัฐยกระดับ SMEs ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งนอกจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ดาว แล้ว จะมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรมาร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น


ดาว พี่ช่วยน้อง จัดอบรมฟรี ชี้ทางรอดให้ SMEs

นอกจากนี้ โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ยังมีการรับสมัคร 20 SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับคำปรึกษาและสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย การให้คำแนะนำเรื่องเทคโนโลยีและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร พี่เลี้ยงในการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้เข้าเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้คำปรึกษาเชิงลึก กับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ที่สถาบันพลาสติก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมองค์กรชั้นนำที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจส่งเสริม SMEs ไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในโรงงาน ชุมชนใกล้เคียง และคนไทยทุกคน อีกทั้งยังลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดโลกร้อน และ ลดขยะจาการผลิตซึ่งสอดคล้องกับเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ ดาว ในการ ต้านโลกร้อน ลดขยะ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ซึ่งตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนของปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ

ดาว พี่ช่วยน้อง จัดอบรมฟรี ชี้ทางรอดให้ SMEs