“กสอ.”เร่งสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาเชิงลึกค้นหาศักยภาพธุรกิจใหม่

16 ส.ค. 2563 เวลา 10:10 น. 178

“กสอ.” ปั้นหลักสูตร "Genius the Creation" เสริมศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมทรานฟอร์มสร้างธุรกิจโมเดลใหม่

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ กสอ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น (Genius the Creation) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษตอบโจทย์นโยบายเร่งด่วนของ กสอ. ในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นหลักสูตรภายใต้ Genius Academy ที่ กสอ. ได้การดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 3-4 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น ,2.เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และ3.เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชน  

              “โครงการนี้ถือเป็นโครงการหนึ่งในหลักสูตร Genius Academy มีจุดเด่นในการใช้อัจฉริยะโค้ชมาสอนให้ผู้ประกอบการเป็นอัจฉริยะ โดยอัจฉริยะโค้ชที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เชิญมาโค้ชผู้ประกอบการล้วนเป็นโค้ชที่มีการยอมรับในธุรกิจนั้นๆ มีความสำเร็จในด้านนั้นที่แท้จริง เพื่อเป็นทางลัดของผู้ประกอบการในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าโครงการมีจำนวนหลักร้อย ผ่านกระบวนการคัดมาติวเข้มให้เหลือ 100 ราย และมาถึงวันนี้ คือ ห้วงที่สองของการอบรม เหลือเพียง 42 รายจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ 1.แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ,2.เกษตรอินทรีย์ และ3.เกษตรท่องเที่ยว”

“กสอ.”เร่งสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาเชิงลึกค้นหาศักยภาพธุรกิจใหม่

              สำหรับการดำเนินงานโครงการ Genius the Creation นั้น  จะมุ่งเน้น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  1.การพัฒนาในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมมืออาชีพ ,2.การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและสอดรับกับความต้องการของตลาด และ3.วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ ที่จะเฟ้นหาศักยภาพภายในตัวผู้ประกอบการออกมาเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมภายหลังจากการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผ่านโค้ชผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ประสบความสำเร็จ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสอ. เปิด จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ปั้น 10 ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม

“กสอ.” จัดโครงการ “Genius The Creation” ยกระดับธุรกิจเกษตรวิถีใหม่

“กสอ.” จัด “จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น” ปั้น 10 ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมปัง

“กสอ. ได้นำผู้ประกอบการทั้ง 42 ราย มาเรียนรู้การพัฒนากลยุทธ์เกษตรอุตสาหกรรมจากหนึ่งในอัจฉริยะโค้ชของโครงการฯ คือ คุณโชค บูลกูล เจ้าของฟาร์มโชคชัย ผ่านมุมมองในการเรียนรู้จากคุณโชคฯ ที่ได้เน้นในเรื่อง 1.การประกอบเกษตรอุตสาหกรรมต้องเท่ห์ (Brand Image) เค้าต้องมีความภูมิใจในการเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ,2.เกษตรคุณภาพ (Quality Agriculture) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากเมื่อมีความต้องการซื้อ ผู้ซื้อต้องสั่งจอง ทำให้เราสามารถกำหนดราคาเหนือราคาตลาดได้ และ3.เกษตรแม่นยำสูง (Precision Farm) เป็นการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการควบคุมเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ ดาวเทียม และโดรน มาบริหารจัดการในไร่ฟาร์มเพื่อวิเคราะห์แปลงผลผลิตในแปลงเกษตรประสิทธิภาพสูง และการใช้เทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศ แสงสว่าง การให้อาหาร การฆ่าเชื้อ ในปศุสัตว์”

อย่างไรก็ดี  หลังจากนี้จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 42 รายอย่างเข้มข้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การตลาดทั้ง 42 ราย และจะคัดให้เหลือ 10 ราย ที่โครงการ Genius the Creation จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ฟรี และจะต่อยอดคัดเลือกให้เหลือ 4 กิจการสุดยอดให้เป็น Best of the Best เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นโมเดลในการขยายผลไปยังเกษตรอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป  

นายณัฐพล กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากซูปเปอร์โค้ช-วิทยากร ชื่อดังระดับโลกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ นอกเหนือจากซุปเปอร์โค้ชชั้นนำด้านฟาร์มเกษตร โค้ชโชค – โชค บูลกุล แห่งฟาร์มโชคชัย แล้วยังมี โค้ชยอด-ฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ที่ได้รับการยอมรับ และโค้ชแชมป์-สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด สุดยอดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับโลก การันตีถึง 78 รางวัล ที่จะให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าวด้วย

“โครงการนี้ถือเป็นหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทยที่มุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรของไทยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง  ด้วยการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับพรีเมียมที่เป็นคนรุ่นใหม่ในการเป็นต้นแบบการพัฒนาโดยดึงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Model) นำในการพัฒนาธุรกิจ ผสมผสานกับการหน้าที่การใช้งาน (Functional Model) ซึ่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ถูกพัฒนาจากโครงการนี้ จะเป็นหัวขบวนในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน ให้ธุรกิจเกษตรของไทยอยู่รอดและมีความยั่งยืน  ตามแนวนโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm)”