ลดอุบัติเหตุ !เร่งเปิด“ สะพานข้ามทางรถไฟ” สุราษฎร์ฯ

15 ส.ค. 2563 เวลา 2:07 น. 2.6k

 “กรมทางหลวงชนบท”   ตรวจ  โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.2007 จ.สุราษฎร์ธานี งานก่อสร้างคืบ 69%  เปิดใช้มี.ค.ปีหน้า

 

  

 

 

 

อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับการสัญจรทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการไม่มีจุดกั้น ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตราการ แก้ปัญหา นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นายมงคล ภู่เจริญโภคา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี และ ลดอุบัติเหตุ !เร่งเปิด“ สะพานข้ามทางรถไฟ” สุราษฎร์ฯ

คณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า69% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ลดอุบัติเหตุ !เร่งเปิด“ สะพานข้ามทางรถไฟ” สุราษฎร์ฯ

 

 

 

 

ลดอุบัติเหตุ !เร่งเปิด“ สะพานข้ามทางรถไฟ” สุราษฎร์ฯ

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้อย่างสมบูรณ์ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร ตลอดจนช่วยสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายจิระศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1 สำนักก่อสร้างสะพาน นำลงพื้นที่และสรุปรายละเอียด ณ บริเวณโครงการฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี