ครม.อนุมัติ 157 โครงการใช้งบเงินกู้ฟื้นศก.884 ล้าน

04 ส.ค. 2563 เวลา 9:36 น. 1.0k

ครม.อนุมัติ 157 โครงการ ใน 57 จังหวัด ภายใต้งบเงินกู้ฟื้นฟูโควิด แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน วงเงินรวม 884.62 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด จำนวน 157 โครงการ วงเงินรวม 884.62 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามท้ายพระราชกำหนดการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 ในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยจำแนกออกเป็น 6 ด้าน และมีตัวอย่างโครงการ ดังนี้

 

1.การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร จังหวัดลำปาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จังหวัดเลย และโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์ จังหวัดสระบุรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.สัญจร ระยอง 24-25 ส.ค.นี้

ครม.เห็นชอบกู้เงิน ADB วงเงิน 48,000 ล้านบาท

นายกฯเปิดเวที รับฟัง “คนรุ่นใหม่”เดือนนี้

นายกฯสั่งคุมเข้มปล่อยเรือออกจากฝั่ง หวั่นซ้ำรอย"เฟอร์รี่เกาะสมุยล่ม"

 

2.การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์พังงา) อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี

3.การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด เช่น  โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal จังหวัดลำพูน

4.การส่งเสริมการตลาดผลผลิตเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ  เช่น โครงการเชฟชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการโคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพ paknampho durian wagyu จังหวัดนครสวรรค์

5.การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เช่น โครงการพัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  และโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสาน โดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดภูเก็ต

ทั้ง 157 โครงการนี้ จะครอบคลุมในพื้นที่ 57 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 22 โครงการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 65 โครงการ ภาคกลาง จำนวน 30 โครงการ ภาคตะวันออก จำนวน 2 โครงการ และภาคใต้และจังหวัดชายแดน จำนวน 38 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดที่มีหน่วยรับผิดชอบอยู่ในสังกัดกระทรวงต่างๆ ได้แก่ 1)กระทรวงมหาดไทย 2)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3)กระทรวงแรงงาน 4)กระทรวงศึกษาธิการ 5)กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6)กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการใช้เงินกู้กรอบวง 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19  ที่ตั้งกรอบงบประมาณไว้ที่ 92,400 ล้านบาท (รอบที่1) มีโครงการที่อนุมัติไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ รวมวงเงิน 41,949 ล้านบาท ตัวเลข ณ วันที่ 29 กรกฏคม ทั้งนี้ โครงการอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อไป เนื่องจาก คณะกรรมการกลั่นกรองต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและพิจารณาแต่ละโครงการที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ โปร่งใส ผลลัพธ์สามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งมีการเสนอโครงการทั้งหมดเข้ามาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการผลักดันโครงการและการโอนงบประมาณว่าอย่าได้ช้า เพื่อเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจะได้ฟื้นตัว ประชาชนมีงานทำและรายได้ ส่วนรายละเอียดโครงการสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ