“ยกเลิกเคอร์ฟิว”รถโดยสารสาธารณะยังตรวจเข้มต่อเนื่อง

14 มิ.ย. 2563 เวลา 11:54 น. 1.6k

“ยกเลิกเคอร์ฟิว” กรมการขนส่งทางบก สั่งเข้ม  รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทยังคงตรวจเว้นระยะห่างต่อเนื่อง  เพื่อป้องกัน –ควบคุม” COVID-19 “

 

 

 

 

 นับตั้งแต่ เวลา23.00น.หรือ 5ทุ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป   การกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานยามวิกาลหรือเคอร์ฟิว จะถูกยกเลิกตามนโยบายรัฐบาล แต่ มาตราการ ควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงเข้มข้น โดยเฉพาะ  รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทยังต้องตรวจการเว้นระยะห่างทางสังคม  

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

 

กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยวันนี้ (14 มิถุนายน 2563) สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เช่น อุทัยธานี กาญจนบุรี อำนาจเจริญ ปทุมธานี ราชบุรี มุกดาหาร ชุมพร สุรินทร์ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ยโสธร พิษณุโลก หนองคาย นราธิวาส กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี บึงกาฬ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบุรี ลพบุรี แพร่ ลำปาง กระบี่ สกลนคร ลำพูน แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ สมุทรปราการ เลย นครศรีธรรมราช ระนอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา อุบลราชธานี ระยอง รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ กำชับมาตรการ Social distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด ต้องลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8 คค ที่ web.dlt.go.th/t8/ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน  สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584

 

 

 

 

ด้านการเปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง มีการปรับรูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue  เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

•ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน

•ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ  ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่

•ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

•การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

•ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

แท็กที่เกี่ยวข้อง