“ผู้ว่าการ”รฟท.ใหม่ถกด่วนแผนเดินขบวนรถ

26 เม.ย. 2563 เวลา 12:57 น. 2.7k

"นิรุฒ มณีพันธ์" ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่เรียกประชุมด่วนเตรียมแผนรองรับการเปิดเดินขบวนรถไฟ หลังหยุดให้บริการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

 

 

 

“ผู้ว่าการ”รฟท.ใหม่ถกด่วนแผนเดินขบวนรถ

วันที่  26 เมษายน 2563  “นายนิรุฒ มณีพันธ์ “ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่ เรียกประชุมด่วนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID – 19) หลัง “ผู้ว่าการ”รฟท.ใหม่ถกด่วนแผนเดินขบวนรถ

จากเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีการประชุมหารือเพื่อให้ทุกส่วนงานได้เตรียมความพร้อม กรณีหากจะต้องเปิดเดินขบวนรถไฟ หลังจากหยุดให้บริการในช่วงของการแพร่ระบาด ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เสนอแผนและมาตรการผ่อนปรนด้านการขนส่งทางรถไฟให้สอดคล้องกับแผนผ่อนปรนของรัฐบาล 

 

“ผู้ว่าการ”รฟท.ใหม่ถกด่วนแผนเดินขบวนรถ

นาย"นิรุฒ มณีพันธ์" กล่าวว่า การที่ต้องเรียกประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด่วนในวันหยุด เนื่องจากมีความต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาและหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนที่จะกลับเข้ามาใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมทั้งการหาวิธีป้องกันพนักงานรถไฟที่ต้องให้บริการที่สถานีและบนขบวนรถ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยรัดกุม อีกทั้งการเตรียมแผนการรองรับการผ่อนปรนของรัฐบาล หากสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งอาจจำแนกการดำเนินการออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นวิกฤต ขั้นมีความเสี่ยง ขั้นควบคุมได้ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ซึ่งแผนงานจะแยกออกเป็นรายกิจกรรม เช่น การคัดกรองพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ การคัดกรองผู้โดยสาร การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาด การบริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ การให้บริการอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น และยังต้องเตรียมการในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าอีกด้วย

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง