ปรับแผนเดินรถไฟสายใต้ กรุงเทพ-หาดใหญ่

30 มี.ค. 2563 | 03:38 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก พร้อมแจ้งคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มี.ค.2563 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้การรถไฟฯ ไม่สามารถเดินขบวนโดยสารต่างๆ เข้า-ออก พื้นที่ได้ ดังนั้นการรถไฟฯ จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้ จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก และงดเดินขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41/42 169/170 และ171/172 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เริ่มปรับแผนการเดินรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีขบวนรถที่ปรับแผนการเดินรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

1. ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 (กรุงเทพ ยะลา กรุงเทพ) งดเดินจาก กรุงเทพ

ยะลา กรุงเทพ

2. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ สุไหงโกลก - หาดใหญ่

3. ขบวนรถด่วนที่ 37/38 (กรุงเทพ สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ สุไหงโกลก - หาดใหญ่

4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ ยะลา) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ ยะลา หาดใหญ่

 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก) งดเดินจาก กรุงเทพ - สุไหงโกลก

2. ขบวนรถด่วนที่ 169 (กรุงเทพ - ยะลา ) งดเดินจาก กรุงเทพ ยะลา

3. ขบวนรถด่วนที่ 42 (กรุงเทพ ยะลา) งดเดินจาก ยะลา - กรุงเทพ

4. ขบวนรถโดยสารท้องถิ่นที่เดินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่ถึงสถานีสุไหงโกลก

จำนวน 16 ขบวน

นอกจากนี้ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29

มี.ค.63 เป็นต้นไป