สั่ง กทพ. ศึกษา ขุดอุโมงค์ ลุยด่วน ขั้น 3-สายสีนํ้าตาล

31 มี.ค. 2563 | 23:15 น.

“คมนาคม” สั่ง กทพ.ศึกษาขุดเจาะอุโมงค์ช่วงคลองบางบัว เตรียมก่อสร้างระบบทางด่วนขั้นที่ 3 หวังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ต่อเนื่อง จ่อชง คจร.เห็นชอบ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศึกษารายละเอียดการขุดเจาะอุโมงค์ทางลอดบริเวณคลองบางบัว เช่น ระยะเวลาการก่อสร้าง การเปรียบเทียบราคา วงเงินในการลงทุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) โดยให้พัฒนาส่วนรถไฟฟ้าและระบบทางด่วนขั้นที่ 1 (N1) และขั้นที่ 2 (N2) ด้วย

 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในแนวเส้นทางโครงข่ายเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ตะวันตก โดยแนวทางการดำเนินงานให้กทพ.ดำเนินการก่อสร้างระบบทางด่วน N2 เป็นผู้ก่อสร้างฐานรากรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) เพื่อดำเนินการ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาต่อไป

 

“ก่อนหน้านี้มติ คจร.มอบให้กทพ.ก่อสร้างตอม่อเพื่อเป็นฐานรากรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล พร้อมกับการก่อสร้างทางด่วน N2 โดยว่าจ้างให้ที่ปรึกษาของ กทพ. เป็นผู้ออกแบบในการสร้างฐานรากรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ลงทุนโครงการ ส่วนกทพ.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง หลังจากนั้นเตรียมจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป”

 

หน้า 5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40  ฉบับที่ 3,561 วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2563

สั่ง กทพ. ศึกษา ขุดอุโมงค์ ลุยด่วน ขั้น 3-สายสีนํ้าตาล