บขส.เชื่อมเส้นทาง”อุดร-วังเวียง”

18 ม.ค. 2563 | 06:19 น.

บขส. พร้อมเดินรถเชื่อมสนามบินเส้นทางอุดรธานี- หนองคาย - เมืองวังเวียง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี แล้ว

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้บริการประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งหลักและได้รับความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองไปยังชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว  นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ระบุว่า บขส. ได้จัดเดินรถเชื่อมต่อท่าอากาศยาน หรือ Feeder  Service เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี- หนองคาย-เมืองวังเวียง สปป.ลาว แล้ว วันนี้ (18 มกราคม 2563) ผู้โดยสารสามารถสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานีและซื้อตั๋ว บขส. เดินทางต่อไปเมืองวังเวียง สปป.ลาว ได้ทันที

บขส.เชื่อมเส้นทาง”อุดร-วังเวียง”

ทั้งนี้ เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี- หนองคาย-เมืองวังเวียง สปป.ลาว มีระยะทาง 246 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว โดยรถโดยสารออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เวลา 08.30 น. และออกจากท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 09.00 น. อัตราค่าโดยสาร 320 บาท