เซ็นแล้วสัญญา4 "ด่วน3-ดาวคะนอง" ช.การช่างคว้า 6.6 พันล.

04 ธ.ค. 2562 | 12:50 น.

ข่าวเศรษฐกิจ อัพเดทข่าววันนี้ ราคาทอง น้ำมัน ข่าวตลาดหุ้น การเงิน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การตลาด เจาะลึกแบบตรงประเด็น | ฐานเศรษฐกิจ

 

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกเป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ กับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนอง - ท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2 ในปัจจุบัน

เซ็นแล้วสัญญา4 \"ด่วน3-ดาวคะนอง\" ช.การช่างคว้า 6.6 พันล.

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบโครงสร้างรูปแบบกองทุนเพื่อระดมทุนของ กทพ. ผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) ของ กทพ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้ กทพ. ดำเนินโครงการฯ โดยแบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา ได้แก่ สัญญา 1 - 4 เป็นงานโยธา และสัญญา 5 เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบสื่อสาร
 

สัญญาที่ 4 เป็นงานก่อสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร ความยาวช่วงกลางสะพาน 450  เมตร และงานก่อสร้างทางพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร โดยโครงการฯ เริ่มต้นตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสะพานพระราม 9 (ฝั่งธนบุรี) ผ่านถนนพระรามที่ 3 สิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 1,170 วัน  วงเงินก่อสร้าง 6,636 ล้านบาท

ล่าสุด นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 มีนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. และนางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา

สำหรับรายละเอียดของโครงการทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม. จำนวน 4 สัญญา วงเงิน 29,154 ล้านบาท  ซึ่งเปิดซองราคาไปเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562  จะลงนามในสัญญาที่ 4 งานก่อสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้ำคู่ขนานสะพานพระราม 9 เชื่อมกับทางด่วนปัจจุบัน  ซึ่งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  เสนอราคาต่ำสุด 6,636 ล้านบาท 

เซ็นแล้วสัญญา4 \"ด่วน3-ดาวคะนอง\" ช.การช่างคว้า 6.6 พันล.
ส่วนสัญญาที่ 2 ช่วงทางยกระดับจากเซ็นทรัลพระราม 2-โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ระยะทาง 5.3 กม. ที่มีกิจการร่วมค้าซีทีบร (ไชน่าฮาร์เบอร์-ทิพากร-บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง) เสนอต่ำสุด 6,440 ล้านบาท มีการอุทธรณ์คำตัดสิน ต้องรอผลอุทธรณ์ก่อน

ขณะที่สัญญาที่ 1 ช่วงทางยกระดับจากแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 ระยะทาง 6.4 กม. มีกิจการร่วมค้า CNA มี บจ.ไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง, บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ และ บจ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) เสนอต่ำสุด 5,897 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 ช่วงทางยกระดับจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9-ด่านดาวคะนอง ระยะทาง 5 กม. มีกิจการร่วมค้า ไชน่าเรลเวย์-ซีวิล-บุญชัย ประกอบด้วย บจ.China Railway 11th Bureau Group Corporaton, บจ.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง และ บจ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) เสนอ 6,098 ล้านบาท  รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.ในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อขออนุมัติ และหากไม่ติดปัญหาใด ๆ ในเดือนมกราคมปีหน้า กพท. คาดว่าน่าจะเซ็นสัญญาได้ครบทั้ง 4 สัญญา


ด้านสัญญาที่ 5 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร มูลค่า 900 ล้านบาท กำลังเปิดวิจารณ์ทีโออาร์ คาดว่าจะเปิดขายซองได้ภายในเดือนธันวาคมนี้  หลังจากนั้นก็จะเปิดให้ยื่นข้อเสนอในเดือน มกราคม 2563