ห่วงความมั่นคงด้านแรงงาน พลาดตั้งแต่มหา’ลัย!!!

11 พ.ย. 2562 เวลา 2:47 น.5.7k

 

 

เปิดมุมมองนักวิชาการห่วงใช้แรงงานต่างด้าวมากไป ทำให้แรงงานไทยสูญพันธุ์ หันไปให้บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  ให้บริการGrab Taxi   ขับรถ Grab Food ยอมรับปัญหาด้านแรงงานเป็นมาตั้งแต่ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ไปเน้นด้านทฤษฏีมากเกินไป

 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยในเวลานี้ว่า ในประเทศใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามามากเกินไป จะเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านแรงงาน เพราะแรงงานเหล่านี้พอใช้มากจะทำให้แรงงานไทยสูญพันธุ์ หันไปให้บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  หัน ไปให้บริการGrab Taxi ไปขับรถ Grab Food เป็นต้น

“ตอนนี้ธุรกิจร้านอาหาร หรือขายของหน้าร้าน แรงงานต่างด้าวยึดพื้นที่ตลาดแรงงานกลุ่มนี้ไปหมดแล้ว คนไทยก็ยกระดับเป็นพ่อครัว ไม่ทำงานจับกัง”

รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า ต่อไปแรงงานต่างด้าวจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น ทั้งด้านข้อเรียกร้องการขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการ  ตอนนี้จะเห็นว่าแรงงานเมียนมาร์  กัมพูชา เวียดนาม จะกระจายอยู่ในงานก่อสร้างจำนวนมาก บางไซด์งานก่อสร้างจะมีแรงงานนานาชาติ ส่วนแรงงานฟิลิปปินส์จะอยู่ตามร้านอาหาร เพราะได้ภาษามีลูกค้าฝรั่งเข้ามาใช้บริการ

ตอนนี้ยอมรับว่าเรื่องใหญ่สุดของไทยคือแรงงานไม่มีคุณภาพ  โดยแรงงานของไทยจะมี 3 ระดับคือ  1.ระดับผู้ใช้แรงงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ ยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ 2.แรงงานระดับอาชีวะศึกษายังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต้องการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้  เมื่อขาดแคลนจึงทำให้คุณภาพการผลิตออกมาไม่มีประสิทธิภาพ 3.แรงงานระดับปริญญาก็ยังมีความเชี่ยวชาญไม่มาก และยังไม่พอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานได้

ห่วงความมั่นคงด้านแรงงาน พลาดตั้งแต่มหา’ลัย!!!

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

“ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหามาตั้งแต่ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ไปเน้นด้านทฤษฏีมากเกินไป เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนก็ต้องรีบปรับหลักสูตรการศึกษารับมือให้ทัน ต้องรู้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี และการบริหารธุรกิจ รู้เรื่องเครื่องกล เวลานี้หลายสถาบันการศึกษาเริ่มตื่นตัว แต่ยังติดปัญหากระทรวงอุดมศึกษายังไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนปรับปรุงหลักสูตรอย่างอิสระได้อย่างเต็มที่”

ทั้งนี้สาเหตุที่นักศึกษาไม่เรียนบางคณะ มาจากหลายสาเหตุ เช่น ในสาขานั้นๆมีความต้องการในตลาดน้อยลง เพราะเส้นทางอาชีพไม่ได้เปิดสำหรับสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจมีทางเลือกไปเรียนอย่างอื่นมากขึ้น เช่นเรียนทางออนไลน์ หรือเลือดเรียนในหลักสูตรระยะสั้น  รวมถึงเด็กเลือกที่จะออกไปศึกษาหาความรู้เอง

อีกทั้งมีจำนวนประชากรน้อยลง และสาขาที่จะมีงานทำก็น้อยลง เช่นสาขาสังคมศาสตร์, ศึกษาศาสาตร์ ,นิเทศน์ศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เหล่านี้จะเรียนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  โดย เด็กจะหันไปเรียนในสาขาที่ยังมีความนิยมอยู่ เช่น สาขาแพทย์ สาขาวิทย์สุขภาพ สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงเรียนด้านภาษาอังกฤษ จีน

อย่างไรก็ตามถ้าเทคโนโลยี AI เข้ามามากๆ ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาการศึกษาให้นักศึกษาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงให้ได้  เราจำเป็นต้องรีบพัฒนาการศึกษา ให้นักศึกษาก้าวทันให้ได้ เราต้องพัฒนาคนของเราให้สามารถใช้เทคโนโลยีขึ้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมองว่าภายใน 5 ปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการใช้แรงงานมากขึ้น

“ยังมองว่าการเรียนทำให้มีพื้นฐานความคิดที่มีความก้าวหน้าในอนาคต  เวลาทำอะไรก็จะมีพื้นฐานความคิดที่กว้างกว่า แต่ถ้าไม่ได้เรียนเลยอาจจะไปลองผิด ลองถูก  ถ้าเด็กคนนั้นหัวดี มีหัวการค้า  เขียนโปรแกรมได้ก็อาจไปต่อหลายคนก็ประสบผลสำเร็จก็มี”

 

ผงะ!!! แรงงานไทยสูญพันธุ์  ถูกต่างด้าวกลืนเรียบ
เปิดความเสี่ยงตลาดแรงงานไทย2563!!!

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง