svasdssvasds

กองทุนอนุรักษ์พลังงานค้าง 1.5 หมื่นล. เบิกจ่ายไม่ได้

10 ต.ค. 2562 เวลา 10:44 น. 1.8k

บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติปรับลดกรอบการใช้เงิน 5 ปี ลงเหลือ 5 หมื่นล้านบาท เหตุจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานฯได้น้อยลง  พร้อมปรับสัดส่วนการใช้เงินสำหรับโครงการด้านแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลงจาก 67% เหลือ 50% แต่ไปเพิ่มวงเงินสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับแผนพลังงานทดแทนจากเดิม 30% เป็น 47% รวมทั้งแต่งตั้งอนุกรรมการ 4 ชุด เร่งเคลียร์งบค้างจ่ายที่มีสะสมอยู่กว่าหมื่นล้านบาท

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เหลือ 50,000 ล้านบาท แบ่งการใช้จ่ายเป็นปีละ 10,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมช่วงปี 2560-2564 อยู่ที่ 60,000 ล้านบาท หรือแบ่งการใช้เป็น 12,000 ล้านบาทต่อปี  

 

การปรับลดกรอบเงินดังกล่าว  เนื่องจากการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันได้น้อยลง เพราะตั้งแต่ปี 2561-2563 รัฐบาลปรับลดการเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันเพื่อส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังานฯลดลงจาก 25 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 10 สตางค์ต่อลิตร ทำให้มีรายรับลดลงจาก 600-800 ล้านบาทต่อเดือน เหลือ100-300 ล้านบาทต่อเดือน หากตั้งกรอบการใช้เงินไว้เท่าเดิมจะทำให้กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯติดลบได้ 

กองทุนอนุรักษ์พลังงานค้าง 1.5 หมื่นล. เบิกจ่ายไม่ได้

                                              นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนเงินสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลงจาก 67% เหลือ 50% และไปเพิ่มวงเงินสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับแผนพลังงานทดแทนจากเดิม 30% เป็น 47% ส่วนสัดส่วนวงเงินด้านแผนบริหารจัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ยังอยู่เท่าเดิม 3% พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 4.คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะอนุกรรมการชุดที่ 3-4 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาเป็นประธาน

 

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เบื้องต้นกำหนดประชุมสิ้นเดือนตุลาคมนี้  หากกพช.เห็นชอบ จะสามารถเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในส่วนของกองทุนฯประจำปี 2563 ได้ประมาณเดือน ธันวาคม 2562 นี้


กองทุนอนุรักษ์พลังงานค้าง 1.5 หมื่นล. เบิกจ่ายไม่ได้

 

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบใช้เงินกองทุนฯ เพื่อมาสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น จะจัดอยู่ในประเภทการส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้เงินอีกครั้ง หลังจากการตั้งแต่คณะกรรมการทั้ง 4 ชุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการอนุมัติงบกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการไปแล้วแต่ไม่สามารถนำมาเบิกงบจากกองทุนอนุรักษ์ฯมียอดสะสมราว 1.5 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบที่ดำเนินงานด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  เนื่องจากโครงการส่วนหนึ่งมีการดำเนินการที่ผิดระเบียบ หลักเกณฑ์ซึ่งไม่สามารถอนุมัติได้ รวมทั้งส่วนที่มีการตั้งเบิกล่าช้า   

 

โดยที่ผ่านมาปัญหาส่วนหนึ่งของการขอเบิกจ่ายงบกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ มีการเปิดช่องให้มีการนำเสนอโครงการของบผ่านหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.) แทนช่องทางพลังงานจังหวัด ซึ่งหน่วยงานที่ยื่นขอ อาจขาดความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฏเกณฑ์ จึงมีการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  ทำให้ สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่สามารถอนุมัติการจ่ายเงินได้  ทั้งนี้ในงบประมาณสำหรับปี 2563-2567 คณะคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน จะไม่เปิดช่องให้มีการขอใช้งบผ่าน หน่วยงาน กอรมน.เหมือนปีที่ผ่านมา

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด