svasdssvasds

อีอีซีดีออกTORรอบ2 หวังดึงลงทุน4.5หมื่นล้าน

12 ต.ค. 2562 เวลา 0:30 น.

 

อีอีซีดี เปิดทีโออาร์ ดึงเอกชนร่วมลงทุนรอบ 2 เล็งไว้ 10 ตุลาคมนี้ หลังปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ ตามข้อเสนอของเอกชนเฉพาะรายที่สนใจลงทุนจริงๆ ปลัดดีอีเผย มีเอกชน 2 ราย ยื่นประมูลพัฒนาพื้นที่แน่ คาดลงนามร่วมทุนได้ปลายมีนาคม 2563 ดึงเงินลงทุน 4.5 หมื่นล้านบาท

 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้อนุมัติพื้นที่ขนาดประมาณ 709 ไร่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) หรืออีอีซีดี มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท โทรคมนาคม) ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งถือเป็น 1 ในโครงการหลักในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนไปแล้ว มีเอกชนสนใจเข้ามาซื้อซองข้อเสนอในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 16 ราย แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดยื่นข้อเสนอซองในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว

ทางคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติให้บมจ.กสท โทรคมนาคม ไปหารือหนึ่งต่อหนึ่งกับเอกชนรายที่มีความสนใจจริงในโครงการ เพื่อนำความเห็นที่ได้มาแก้ไขเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมากขึ้น และมีแผนที่ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการ (ITT) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัล มีระยะเวลาร่วมทุน 50 ปี มีเงินลงทุน 4,342 ล้านบาท คาดว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1.68 แสนล้านบาท

 

 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกพอ.เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานอีอีซีดี โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รายงานว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชนและสัญญาร่วมลงทุนให้สมบูรณ์ หลังจากที่ได้รับฟังความเห็นจากภาคเอกชนที่มีความสนใจจะลงทุนจริงๆ  ผ่านการหารือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-One Market Sounding) เพื่อนำความเห็นที่ได้มาแก้ไขเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมากขึ้น

 

อีอีซีดีออกTORรอบ2  หวังดึงลงทุน4.5หมื่นล้าน

 

บมจ.กสท โทรคมนาคมมีแผนการเบื้องต้นจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วม ลงทุนในโครงการ (ITT) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้ และจะเปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ในระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2562 เอกชนมีระยะเตรียมข้อเสนอ (3 เดือน) หรือระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2562- 17 มกราคม 2563 เปิดให้เอกชนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2562 และจะเปิดรับข้อเสนอของเอกชนในวันที่ 17 มกราคม 2563 นำไปสู่การประเมินข้อเสนอของเอกชนในวันที่ 17 มกราคม-17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เอกชนผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอสูงสุดในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2563 และเจรจาสัญญาร่วมลงทุนในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2563 พิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน ภายในเดือนมีนาคม 2563 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนปลายเดือนมีนาคม 2563

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยว่า การเปิดประมูลร่วมลงทุนรัฐและเอกชนในโครงการอีอีซีดี ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงทีโออาร์   คาดว่าอย่างน้อยจะต้องมีผู้เสนอเข้ามา 2 ราย ทั้งนี้ หากพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จ จะสามารถดึงธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาในพื้นที่เกิดการ ลงทุนทั้งหมดได้ 4.5 หมื่นล้านบาท และการจ้างงานใหม่ประมาณ 3 หมื่นคน

ขณะที่การตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) พื้นที่ ขนาด 30 ไร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้พื้นที่อีอีซีดีเติบโตเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนนั้น ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างอาคารรวม 5 อาคาร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมวงเงินกว่า 3.6 พันล้านบาท

 

หน้า 5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,512 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

อีอีซีดีออกTORรอบ2  หวังดึงลงทุน4.5หมื่นล้าน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด