กรอ. ตั้งเป้าเข้าเกณฑ์รง.สีเขียวปีละ 2,000 ราย

06 ก.ย. 2562 เวลา 6:20 น. 348

 

กรอ. ตั้งเป้าดันโรงงานเข้าเกณฑ์รง.สีเขียว ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนโรงงานได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวปีละ 2,000 ราย

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าขณะนี้ กรอ. ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นปีละ 2,000 ราย จากปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วจำนวน 37,212 ใบรับรอง แบ่งเป็นระดับที่ 1 จำนวน 20,581 ใบรับรอง, ระดับที่ 2 จำนวน 8,737 ใบรับรอง, ระดับที่ 3 จำนวน 7,329 ใบรับรอง, ระดับที่ 4 จำนวน 493 ใบรับรอง และระดับที่ 5 จำนวน 72 ใบรับรอง

“ที่ผ่านมา กรอ. ได้ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเข้มงวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศที่จะขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว”

กรอ. ตั้งเป้าเข้าเกณฑ์รง.สีเขียวปีละ 2,000 ราย

ทองชัย ชวลิตพิเชฐ

นายทองชัย กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น อุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ 5 จะได้รับโล่อุตสาหกรรมสีเขียว, สามารถขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ได้, ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทียบเท่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลจะได้รับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

กรอ. ตั้งเป้าเข้าเกณฑ์รง.สีเขียวปีละ 2,000 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง