ยอดขายที่ดินในอีอีซีพุ่ง ส่งผลให้ราคาขยับตาม

02 มิถุนายน 2562

 

 

 

บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ได้เผยผลสำรวจการซื้อขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาพรวม มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7-8 พันไร่ จากปี 2561 มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถซื้อขายได้มีเพิ่มมากขึ้นกว่า 20,000 ไร่ โดยพื้นที่อุตสาหกรรมที่นำมาขายสู่ตลาดมากที่สุดจะอยู่ในเขตชายฝั่งภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด หรือในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ที่มีการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากนโยบายอีอีซีได้รับการสานจากรัฐบาลใหม่ จะส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เดินหน้าต่อไปได้ และจะเป็นปัจจัยบวกต่อระบบโลจิสติกส์​ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวขยายตัวดีมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ภาพรวมในปี 2561 ราคาซื้อขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 9-10% จากปี 2560 โดยเฉพาะราคาที่ดินในเขตอุตสาหกรรมในลาดกระบัง บางพลี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ที่เพิ่มขึ้นกว่า 13% รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี และระยอง ที่มีการพัฒนาพื้นที่เผื่อรองรับอีอีซี ส่งผลให้ราคาซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น และมีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่
สามารถซื้อขายได้มีเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 20,000 ไร่

ยอดขายที่ดินในอีอีซีพุ่ง ส่งผลให้ราคาขยับตาม

ส่วนภาพรวมตลาดโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่าในปี 2562 นี้ ยังคงมีเสถียรภาพมาก เนื่องจากอัตราการเช่ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ได้รับอานิสงส์จากสงครามทางการค้าจีน-สหรัฐอเมริกา ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนจีนให้ความสนใจมาลงทุน โดยในปีที่ผ่านมา ภาพรวมอัตราค่าเช่าเฉลี่ยโรงงาน ปรับเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน คืออยู่ที่ประมาณ 200 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี มีการขยับตัวของค่าเช่าสูงที่สุดถึง 10%

ยอดขายที่ดินในอีอีซีพุ่ง ส่งผลให้ราคาขยับตาม

ในส่วนราคาค่าเช่าเฉลี่ยคลังเก็บสินค้ายังคงตัวอยู่ที่ ประมาณ 150-160 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยเขตอุตสาหกรรมในลาดกระบัง บางพลี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สามารถทำราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 170 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

หน้า 5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3475 วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2562

ยอดขายที่ดินในอีอีซีพุ่ง ส่งผลให้ราคาขยับตาม