'พาณิชย์' มั่นใจ! ปีนี้ไทยยังคงสถานะ WL ต่อ

08 เม.ย. 2562 | 04:32 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่


กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย USTR ออกรายงานประเมินสถานการณ์การค้าของประเทศคู่ค้า ประจำปี 62 ชื่นชมไทยป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี ทำสถานการณ์ละเมิดคลี่คลาย คาดปีนี้คงสถานะไทยในบัญชี WL ต่ออีกปี สอดคล้องกับความเห็นของเจ้าของสิทธิ์สหรัฐฯ

 

ทศพล ทังสุบุตร

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้เผยแพร่รายงานประเมินสถานการณ์การค้าของประเทศคู่ค้า ประจำปี 2562 (2019 National Trade Estimate Report) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ เช่น นโยบายการนำเข้าสินค้า อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

โดยในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รายงานฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และไทย มีความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบความตกลงการค้าการลงทุนสหรัฐฯ–ไทย (TIFA) ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งสหรัฐฯ ยังตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ทั้งในส่วนของการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสิทธิบัตร, การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีกระบวนการแจ้งเตือน และนำงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต (Notice & Takedown System) และการบรรจุผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเพื่อแก้ไขปัญหางานจดทะเบียนค้างสะสม

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังชื่นชมการทำงานในเชิงบูรณาการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยที่ได้ปราบปรามการละเมิด ทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต ผ่านมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่และการจับกุมผู้ละเมิดอย่างจริงจัง และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

"กรมจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่อไป ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย" นายทศพล กล่าว

นายทศพล กล่าวว่า ผลจากการที่สหรัฐฯ พอใจกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ทั้งการป้องกัน โดยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปราบปรามการละเมิด ซึ่งน่าจะส่งผลให้การทบทวนสถานะคู่ค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ที่สหรัฐฯ จะประกาศผลสิ้นเดือน เม.ย. 2562 ไทยจะยังคงอยู่ในสถานะเดิมที่บัญชีประเทศที่ถูกจับตามอง (WL) ต่อเนื่องอีกปี หลังจากปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เลื่อนสถานะไทยให้ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) มานานนับ 10 ปี

"ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ ทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรส่วนใหญ่ เสนอแนะให้ USTR คงสถานะไทยไว้ที่เดิม คือ WL เพราะปีที่ผ่านมา ไทยทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเยอะมาก ทั้งการป้องกันและการปราบปราม ส่งผลให้การขายสินค้าละเมิดทั้งในตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ลดลง และยังมีการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดภาพยนตร์-เพลงอีก จนทำให้สหรัฐฯ พอใจไทย" นายทศพล กล่าว