ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

13 เม.ย. 2563 เวลา 23:35 น.1.4k

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่งใหม่ปิดร้านเหล้ายาวถึง30เม.ย.และอนุญาตให้เปิดบริการกิจการที่จำเป็น ร้านตัดผม-รับส่งพัสดุ-ร้านมือถือ เริ่ม 15เม.ย.นี้ แต่ต้องมีมาตรการคุมระบาด

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี  ลงนามในคําสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ระบุว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงให้แก้ไขคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวทุกฉบับ โดยใช้คําสั่งดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้ 


(1) สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา (2) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ (3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่ มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่าย อาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น) ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องครัว ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ร้านขายหรือซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือ ระบบสื่อสาร ร้านขายหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงค้าสลากกินแบ่ง รัฐบาล ร้านรับส่งพัสดุ พื้นที่ตั้งของธนาคาร สํานักงานของส่วนราชการ

(4) ตลาดและตลาดนัด เว้นแต่ การจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ด หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องครัว ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสาร การขายหรือซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร การขายหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การรับส่งพัสดุ ร้านดอกไม้สด

(5) ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จําหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น) ยกเว้นร้านอาหาร และเครื่องดื่มในโรงพยาบาล โดยต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ

(6) พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (7) ร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดจําหน่ายระหว่างเวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (8) สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้น การขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น (9) สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นในสถานที่ราชการที่ใช้เพื่อการประชุมที่จําเป็นเท่านั้น

(10) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวมถึงสถานที่นวดทุกประเภท (เช่น ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม นวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ) เว้นแต่ การให้บริการ ดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ (11) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด (12) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการ ดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ (13) ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านแต่งผม เว้นแต่ การให้บริการตัดผมและทําผมเท่านั้น 

(14) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (15) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม คลินิกเวชกรรมหรือสถานพยาบาลเฉพาะในส่วนที่ให้บริการเสริมความงาม (16) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (17) สระว่ายน้ำ(รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย) (18) สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย รวมถึง สถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) ภายในอาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม) สถานที่ออกกําลังกาย (19) สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(20) เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก และการละเล่นสาธารณะ(21) ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม (22) ร้านคาราโอเกะ (23) สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ) (24) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา (25) ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์งาน)

(26 สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (27) สนามยิงปืน (28) บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือ กิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน (29) พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน (30) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ (31) สนามกีฬา (32) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง (33) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว 

(34) สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ (35) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (36) สถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน(37) สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสาธารณะ (38) สถานที่ซึ่งเป็นห้องซ้อมดนตรีทุกประเภท

ข้อ 2 ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย สุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต โดยสามารถจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือ ตัวแทนของผู้ผลิต ผู้นําเข้า ไปยังผู้ขาย ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้อ 3 สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดให้บริการได้บางส่วน หรือบางเวลา จะต้องมีมาตรการ ป้องกันโรค ดังนี้
(1) ให้ผู้รับบริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากไม่สวม ให้ผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่งดการให้บริการ (2) ให้ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากเป็น สถานที่ปิดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าป้องกันฝอยละออง (Face shield) ตลอดเวลาที่ให้การบริการ และผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรองสุขภาพของผู้ให้บริการทุกวัน ถ้ามีอาการป่วย คือ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม น้ำมูก ให้งดปฏิบัติงานและให้ไปตรวจ รักษา

(3) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เครื่องวัด อุณหภูมิ เจลล้างมือ หรือจุดล้างมือ ห้ามประชาชนที่มีอาการป่วย คือ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไอ จาม น้ำมูก เข้าใช้บริการ 

(4) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือเจลล้างมือภายในสถานที่ตามความเหมาะสม และให้ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าใช้บริการ ล้างมือบ่อยๆ (5) ให้จัดสถานที่ไม่ให้มีความแออัด โดยให้ทุกคนที่อยู่ในสถานที่สามารถมีระยะ ยืนห่างกันได้อย่างน้อย 1 เมตร หากมีผู้ใช้บริการจํานวนมากให้จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการให้มีความ เหมาะสม หรือให้มีการนัดหมายคิวใช้บริการล่วงหน้า (6) จัดให้มีช่องทางพิเศษสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยหากเป็นไปได้ให้เข้าใช้ บริการในช่วงเช้า หรือเป็นลําดับแรก

(7) ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ที่เกี่ยวข้องเช่น ลูกบิดประตู ที่จับ ราว ปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ําอย่างสม่ําเสมอ และกําจัดขยะมูลฝอยให้ ถูกสุขลักษณะทุกวัน 

(8) สําหรับร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านแต่งผม ต้องดําเนินการตาม (1) - (7) และต้องไม่ให้มีลูกค้านั่งรอ โดยผู้ให้บริการทุกคนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ป้องกันฝอยละออง (Face shield) ใส่ถุงมือยางชนิดบาง และต้องไม่ใช้มีดโกนหนวด กันหน้า โกนหน้า ให้กับลูกค้า

หากมีข้อร้องเรียน หรือตรวจพบว่าสถานที่ใดไม่ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด ไว้ตามข้อ 3 หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสถานที่นั้นเป็นแหล่งสะสมหรือแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี อาจพิจารณาสั่งให้ปิดเป็นการเฉพาะพื้นที่ต่อไป

อนึ่ง ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15  เมษายน 2563

สั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 

ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

ผู้ว่านนท์คืนความสุข สั่งเปิดร้านตัดผม 15 เม.ย.

แท็กที่เกี่ยวข้อง