"ปัตตานี" ยกระดับ ปรับ2หมื่น คนไม่สวมหน้ากากอนามัย

11 เม.ย. 2563 เวลา 14:32 น.1.2k

ปัตตานีพบติดเชื้อโควิดรวม 74 ราย ผู้ว่าฯออกคำสั่ง ต้องใส่หน้ากากอนามัย ฝ่าฝีนโทษปรับ2หมื่นบาท

วันที่ 11 เม.ย. 63 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปัตตานี ลงนามในคําสั่งจังหวัดปัตตานีเรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน 

สาระสำคัญระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดปัตตานี พบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ในหลายอําเภอ และพบว่าการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโปสู่ ประชาชนในวงกว้าง การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจังหวัดปัตตานี จึงจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาส การแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

จึงออกคําสั่ง “ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจาก เคหสถาน”  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563

"ปัตตานี" ยกระดับ ปรับ2หมื่น คนไม่สวมหน้ากากอนามัย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ปัตตานี ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.63 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่มอีก 7 ราย จากเดิม 67 ราย ล่าสุดวันนี้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็น 74 ราย ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งปิด 3 ตำบลในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง ทันที เพื่อกักกันพื้นที่ห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าหรือออก ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอ็กซ์เรย์พื้นที่และบุคคลทั้ง 3 ตำบลว่า ใครสัมผัสหรือติดเชื้อหรือไม่

"ปัตตานี" ยกระดับ ปรับ2หมื่น คนไม่สวมหน้ากากอนามัย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า วันนี้รายงานผล Lab ที่ค้างอยู่ 58 รายนั้น โดย 47 รายมาจาก อ.ทุ่งยางแดง ส่วนอีก 11 รายมาจากพื้นที่อื่น ซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อ 51 ราย และผลตรวจพบเชื้อ 7 ราย ซึ่งทั้ง 7 รายที่พบเชื้อนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง และเป็นผู้ที่สัมผัสกับนายมามุ ซึ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อพร้อมกับภรรยาที่ติดเชื้อมาจากไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินทางกลับบ้าน กระทั่งวันที่ 4 เมย. นายมามุป่วยและไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล จนวันที่ 6 เมย.แพทย์ตรวจพบว่านายมามุติดเชื้อ วันที่ 7 เมย.แพทย์จึงได้ทำการตรวจภรรยาและพบว่าภรรยาติดเชื้อด้วย ก่อนที่จะทำการกักตังลูกของนายมามุ ทั้ง 5 คนเพื่อตรวจเชื้อ กระทั่งวันที่ 9 เมย. พบว่าลูกทั้ง 5 คนก็ติดเชื้อเช่นเดียวกัน

"ปัตตานี" ยกระดับ ปรับ2หมื่น คนไม่สวมหน้ากากอนามัย

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 7 คนล่าสุดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ระบุว่า เป็นกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับนายมามุและภรรยา และเมื่อสัมผัสแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับบุคคลอื่นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคนใน อ.ทุ่งยางแดง 6 คน และเป็นลูกชายนายมามุที่อยู่ อ.มายอ 1 คน ขณะนี้ตนได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุ่งยางแดงให้ปิด 3 ตำบลของ อ.ทุ่งยางแดง คือ อ.ปากู อ.พิเทน และ อ.น้ำดำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเอ็กซ์เรย์พื้นที่และบุคคลว่าใครเคยสัมผัสและใกล้ชิดนายมามุและบุคคลอีกทั้ง 7 คน รวมไปถึงเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อในตำบลอย่างเร่งด่วนที่สุด เนื่องจาก อ.ทุ่งยางแดง มี 4 ตำบล อีก 1 ตำบล คือ ต.ตะโละแมะนา ขณะนี้ได้ให้ผู้นำท้องถิ่นวางมาตรการเข้มป้องกันอย่างเต็มที่ ส่วนกลุ่มดาวะล่าสุดที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มัรกัสยะลาผลออกมา 11 ราย ไม่พบเชื้อ และรอรายงานผลที่ค้างในวันนี้อีกจำนวนหนึ่ง สรุปปัตตานีล่าสุดมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมขณะนี้ 74 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง